Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan G Menurut Kamus Indonesia Jawa

Index Kamus Indonesia Jawa
Kata Awalan G Menurut Kamus Indonesia Jawa
No Kata Arti
1 gabah las-lasing pari
2 gabak cacar
3 gabuk kopong; ora enek isiné
4 gabung ndadékaké siji
5 gabus arané wit empuk bisa digawé tutup botol; kutuk; deleg; atén-aténé wit télo kaspé
6 gada penthungan cendak
7 gadai ngutangi dhuwit nganggo cekelan barang
8 gadaian barang kang digadhékaké
9 gading siyung gajah
10 gado gadho-gadho
11 gado-gado gadho-gadho
12 gaduh ramé; umek
13 gadung gadung (aran woh-wohan)
14 gadungan tiron; palsu; apus-apusan
15 gagah
16 gagang
17 gagap nggrayangi; gagap-gagap
18 gagas mikir; ngangen-angen
19 gagasan angen-angen pikiran
20 gairah temenan anggoné tumandang
21 gajah
22 gajul nendhang nganggo pucuking dlamakan
23 galah
24 galak galak
25 galang tumpukan kayu; rerakitaning balungan omah sing arep diedegaké
26 galangan tumpukan kayu; rerakitaning balungan omah sing arep diedegaké
27 galih atèn-atèn kayu
28 gamang mamang
29 gambar
30 gambar sorot bioskop
31 gambaran asilé nggambar; wewayangan
32 gamblang cetha lan terang; paham temenan
33 gamelan tetabuhan
34 gampang
35 gampangan ora akéh panjaluké; nriman
36 gampar tendhang; kampleng
37 gana-gini bandha olèh-olèhané bebojoan wong sakloron
38 ganda dobel;
39 gandeng
40 gandrung nandang lara branta; lagi kesengsem
41 gandul gumantung
42 gang lurung cilik
43 ganggu mbebéda; ngrigoni
44 gangsa ngosèng
45 gangsar enggal katekan sing dikayuh
46 gangsir jinis jangkrik sing gedhé ukurané
47 ganjal ganjel
48 ganjar bales
49 ganjaran balesan; piwales
50 ganjil
51 ganteng bregas
52 ganti salin; ijol; sesulih; sulih
53 gantol piranti kanggo nggèthèl
54 gantung
55 ganyang mangan lawuh tanpa sega; mangan apa-apa sing isih mentah
56 ganyong midro
57 gapit gepit; wilah kanggo njepit; garan wayang
58 gapura régol; gawang ing lawang pakarangan
59 gara oreging jagad marga lindhu utawa prahara
60 gara-gara oreging jagad marga lindhu utawa prahara
61 garam uyah
62 garang manggang supaya garing
63 garangan
64 garap nindakaké pagawéan
65 garapan sing digarap
66 garba weteng; wadhah bayi
67 gardu gerdhu; cakruk
68 garing aking; ora teles; kuru
69 garis
70 garong rampog; kècu
71 garu garu
72 garuda
73 garuk ngukur; ngraup; krawuk
74 garwa bojo
75 gasak nrejang duwèké liyan; ngantem; nggebug
76 gasing gasingan
77 gatal
78 gatuk tepung; kepethuk; rujuk; ora sulaya
79 gaul wes tetepungan
80 gawat
81 gelang gelang
82 gelas gelas
83 gemas gemes
84 gembira bungah
85 gembok gembok
86 genjot genjot
87 genteng genthèng
88 gerak osik
89 gerhana grahana
90 getah dhadhak
91 gigi
92 gigit cakot
93 gila
94 goda beda
95 gua guwa
96 guling guling
97 gulung gulung
98 guntur bledhèg
99 gunung
100 gurau guyon
101 guruh gludhug
102 garisan asilé nggaris
103 gelang kaki binggel
104 gaber mutahaké mamahan karo disemprotaké
105 gablok nyablék seru ing geger
106 gadoan apa-apa sing digadho; klenèngan nganggo gamelan sing perlu aé
107 gagap-gagap gagap-gagap; grayangan
108 gambarnya contnoné
109 gantolan cekelan kenceng nggandhul
110 gantung kepuh nganggo sandhangan ora ganti-ganti
111 ganyangan panganan sing dipangan sawayah-wayah
112 garingan tanpa duduh; tanpa suguhan; ora nganggo dilebi
113 garuan sawah sing wis digaru
114 gatalan kadunung rasa gatel
115 gebap ganep
116 genangan (air, parit) bapang
117 gerak (ke belakang) undur
118 geser (engubah arah) inger
119 geser (naik) unjuk
120 gigit (anjing) cathèk
121 gigit (untuk cabai) ceplus
122 gosok (gosokkan pada mata, cucian) ucek
123 goyang (untuk gigi) ogak
Tentang Kamus Indonesia Jawa

Kamus Kamus Indonesia Jawa ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Jawa, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.