Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan J Menurut Kamus Indonesia Jawa

Index Kamus Indonesia Jawa
Kata Awalan J Menurut Kamus Indonesia Jawa
No Kata Arti
1 jadi
2 jadi-jadian
3 jaga
4 jagabaya polisi désa
5 jagabela algojo
6 jagal tukang mbelèh raja kaya
7 jagalan papan kanggo mbeléh raja kaya
8 jago pitik lanang; wong sing diajokné néng pilihan
9 jagoan jago sing isih enom
10 jagung jagung
11 jahanam neraka; tembung pepisuhan
12 jahat
13 jahe
14 jahil jail
15 jahiliah jaman isih bodho
16 jahit dondom
17 jahitan dondoman
18 jail
19 jaja nawakaké dodolan
20 jajah wis tau ngerti ngendi-ngendi
21 jajahan wewengkon
22 jajak nduga arep ngerténi sawijining kondisi
23 jajan tetuku panganan; panganan sing didol
24 jajan pasar panganan sing didol neng pasar
25 jajanan seneng jajan; panganan
26 jajar padha; babag
27 jaksa jeksa
28 jakun gurung
29 jala
30 jalan
31 jalang wong wadon nakal
32 jalangkung jelangkung
33 jalar nular; mratah
34 jam jam; wayah; wektu
35 jam tangan am tangan
36 jamah dhemenan
37 jamahan dhemenan; selir
38 jamak lumrah; kaprah
39 jaman
40 jamban kakus; pakiwan
41 jambangan blumbangan
42 jambu jambu
43 jambu air jambu
44 jambu biji jambu sing akéh isiné
45 jambu mete jambu monyèt
46 jambul jambul
47 jamin nanggung; mènèhi wédang dan pangan
48 jaminan tanggungan; pangan
49 jamrud jumerud (bangsa inten)
50 jamur jamur
51 jamur merang jamur sing tuwuh saka merang
52 janah swarga
53 janda randa
54 janda kembang randa sing durung duwé anak
55 jangan
56 jangan-jangan bisa ugo
57 janggal
58 jangka piranti kanggo gawé bunderan
59 jangkar cawangan wesi kanggo nggondhèlané orau yén labuh
60 janji saguh
61 jantera rodha; glindhingan; panganthihan
62 jantung
63 jantung hati sing ditresnani; gegantilaning ati
64 jantur
65 janur blarak enom
66 jara mata bor
67 jarah rebut
68 jarahan olèh-olèhané njarah
69 jarak adohé
70 jarang
71 jarang-jarang arang-arang; langka
72 jarem tansah krasa lara
73 jari
74 jaring jaring
75 jarum dom; pandom jam
76 jaruman dondoman
77 jasa yasa; kabecikan
78 jasad wadak; kaanané maujud
79 jasmani wadhag
80 jatah
81 jati wit jati
82 jatilan jathilan
83 jatuh
84 jauh
85 jawil njawil; nyénggol nganggo driji
86 jaya jaya
87 jeblok blethok; tuna akèh; mati (tumrap main)
88 jeblos keblesek; keblusuk; rugi akeh
89 jebluk mledhos; njeblug
90 jebol suwèk ombo; bodhol
91 jebolan bolongan; bedholan
92 jebur nyemplung; ambyur; njegur
93 jeda gang (tumrap wektu)
94 jegal njégal
95 jegang jégang
96 jejak
97 jejaka jaka
98 jelas
99 jelek elek, awon, jelek, buruk
100 jembatan wot
101 jengkel
102 jenguk éndhang
103 jepit jepit
104 jerami dami
105 jering jengkol
106 jerit jerit
107 jernih bening
108 jeruk jeram
109 jijik gila
110 jika
111 jinjing cangking
112 jiwa jiwa
113 jodoh
114 juga
115 jujur jujur
116 juling jèrèng
117 julukan wadanan
118 Jumat jemuwah
119 jurus aji
120 juta yuta
121 jagong mara linggihan marang wong kang duwé gawé
122 jawa
123 jelalatan lholhak-lholhok
124 jelaskan jlèntrèh
125 jadi bengkok dadi pélot
126 jaga malam ngronda
127 jalannya mula bukané; sebab-sebabé
128 jamuran
129 jangan sekali-kali aja nganti
130 janjian semayan
131 jawilan uleman sing ora nganggo layang
132 jaga-menjaga padha déné njaga
133 jago aduan jago sing diedu
134 jago melile jago sing ora wani babon
135 jago sembelihan jago sing lumrahé dibeléh
136 jagongan linggihan simnambi omong-omongan
137 jajar genjang wajik
138 jalan perlahan mlaku alon-alon
139 jalan pincang laku pincang
140 jaman akhir wektu sawusé urip ing dunyo; kiamat
141 jantu adon-adonan jamu utawa rokok
142 jantuan bumbu adon-adonan
143 jaraknya adohé
144 jatil tari jathil
145 jatuh (secara tiba-tiba) anjlok
146 jeblokan lemah sing jeblog
147 jeglok dhéglog
148 jejak-jejakan pada déné njejak; dhupak-dhupakan
149 jinantera rodha sing diubengaké nganggo kekuawatané banyu
Tentang Kamus Indonesia Jawa

Kamus Kamus Indonesia Jawa ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Jawa, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.