Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan I Menurut Kamus Indonesia Jawa

Index Kamus Indonesia Jawa
Kata Awalan I Menurut Kamus Indonesia Jawa
No Kata Arti
1 ibadah ngibadah
2 ibarat kayata; umpama
3 iblis sétan
4 ibu
5 ibu bapak wong tuwa sakaroné
6 idam adreng kepingin mangan woh-wohan
7 iga iga
8 igau ngomyang; guneman ora karuan
9 ijab nikah ing ngarepe penghulu
10 ijab kabul nikah ing ngarepe penghulu
11 ikal ngukel
12 ikan
13 ikat
14 ikhlas lilo
15 ikhtiar usaha
16 ikut melu
17 ikut-ikutan melu-melu
18 ilalang suket alang-alang
19 ilham wangsit
20 ilmu kawruh; ngèlmu
21 imam pengarep; pengarepe wong salat
22 iman kayakinan lan kapercayan marang Gusti Allah
23 imbal ngopahi
24 imbalan opah
25 imbang timbang
26 imbang-imbangan méh padha
27 imbuh imbuh; nambah
28 imbuhan imbuhan; wuwuhan
29 impas buk; ora tuna ora bathi,
30 impi ngipi
31 impian angen-angen
32 impoten ora bisa kaku (tumrap planangan)
33 inap inep
34 incar mandeng; kepingin banget duwèni; nginceng
35 incer mripaté sesisih dieremaké
36 indah
37 indekos mondok mbayar sewan lan pangan
38 indik marani alon-alon arep nyekel
39 induk babon
40 indung won sing nunut manggon ing palemahaning liyan
41 ingat
42 ingkar ora gelem ngakoni; mukir
43 ingus
44 ingusan umbelen
45 ini
46 inisiatif ada-ada
47 injak idek, pidek
48 injakan pidakan
49 insang piranti kanggo ambekan (tumrap iwak)
50 intip inceng
51 ipar ipé
52 irama wirama
53 iri mèri
54 iring
55 iring-iringan mlaku urut-urutan
56 iris ngethok (nganggo lading); ngelongi sethithik
57 iris-irisan apa-apa waé sing wis diiris
58 irisan kethokan
59 irit gemi
60 irus cidhuk saka bathok krambil
61 isap diserot; disesep; dicecep (tumrap kawruh)
62 iseng guyon; ora tenanan; mung kanggo panglipur
63 isi mentes
64 isian apa-apa sing dienggo ngisi
65 istikharah istikharah; sala sunat nyuwun pitedah marang Gusti Allah
66 istri wadon; bojo
67 itik
68 itu
69 iya ya; inggih
70 izin
71 indit nggawa ing bangkékan
72 Inah semaya
73 istighfar istigfar; nyuwun pangapura marang Allah
74 incang nyipat; ngener
75 ici nyoba rasa panganan
76 ikut bicara urun rembug
77 incup ngencup
78 indah-indah apik-apik
79 ingkung pitik diolah wutuhan ditalèni gulu lan sikilé
80 ingsang boncéngané pit
81 insut ngelih sethithik
82 iseng-iseng guyon; ora tenanan; mung kanggo panglipur
83 istijab kasembadan panyuwuné; ndayani; mandi (tumrap tamba)
Tentang Kamus Indonesia Jawa

Kamus Kamus Indonesia Jawa ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Jawa, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.