Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan L Menurut Kamus Indonesia Jawa

Index Kamus Indonesia Jawa
Kata Awalan L Menurut Kamus Indonesia Jawa
No Kata Arti
1 laba bathi
2 laba-laba kala mangga
3 labas entèk babar pisan
4 labrak disrengeni; diujar-ujari; dilurugi; dipilara
5 labu waluh
6 lacak tlasing tapak
7 laci slorokan meja
8 lacur madon
9 lada mrica
10 laden réwang
11 lafal rapal
12 lagak solah tingkah; tindak-tanduk
13 lagi manéh
14 lagu céngkoking guneman utawa tembang; eluk-eluking tembang
15 lahan rindhik; saréh; alon; lirih
16 lahar endhut panas saka ing gunung geni
17 lahat jugangan kuburan
18 lahir lair; metu (tumrap bayi)
19 lahir batin jaba jero
20 lain séjé
21 lajang bujang
22 lak damar
23 laki-laki
24 laknat sumpah; supata
25 lakon crita
26 laku tumindak; obah maju; cara; solah tingkah
27 lalai ora permati
28 lalap gegodhongan mentah dianggo lawuh mangan
29 lalat laler
30 lalat hijau laler ijo
31 lalim deksiya; aniaya
32 lalu kambah
33 lama suwi; lawas
34 lama-lama suwé-suwé
35 lamar nakokaké wong wadon arep diepék bojo; golék pagawéyan
36 lambar caman; lèmèk
37 lambung
38 lampin lambaran
39 lampir dikathèni layang liyané
40 lampiran layang kanthilan
41 lampor swara ramé
42 lampu diyan
43 lamur ora bisa awas pandelengé
44 lancang tumindak ndhisiki préntah
45 lancar
46 lancingan kathok, suwal
47 lancip lincip
48 lancung palsu
49 lancur laring buntut jago
50 landa trajang
51 landak arané kèwan mawa wulu kaku lancip-lancip
52 landas ndasari; ngganjeli
53 landasan ganjel
54 langen
55 langgar nrajang, nabrak, numbuk
56 langit
57 langit-langit pyan, telak
58 langka arang banget
59 langkah jangkah
60 langkas kuwat, trengginas
61 langlang mider-mider, killing
62 langsir ngrakit sepur
63 langsung tanpa lantaran; terus
64 langut katon adoh banget; sedhih banget
65 lanjang wuda
66 lantai mestèr, jrambahing omah
67 lantak piranti kanggo ndudul bolongané bedhil
68 lantakan wesi dawa gilig
69 lantar njalari
70 lantaran jalaran; wong sing nglantaraké rembug; sarana
71 lantur mbanjur waé nganti kliwat wewangenané
72 lapar luwé
73 lapik lèmèk
74 lapis rangkep
75 lapor ngaturaké
76 laporan sing dilaporaké
77 larang ngélikaké supaya ora nerak larangan
78 larangan apa-apa sing ora oleh diterak
79 lari playu
80 laris payu banget
81 laron laron
82 larung bandhosa; mbuwang ing segara
83 larva uget-uget
84 las nyambung wesi sarana diobong
85 laskar prajurit
86 latah nirokaké gunem liyan sing ora kejarag
87 latar pekarangan sangareping omah
88 latih kulina lan prigel
89 lauk lawuh
90 laut
91 lautan jaladri
92 lawak dhagelan
93 lawan mungsuh, tandhing; karo, lan
94 lawar tanpa wuwuhan apa-apa
95 lawas wis suwé; wis wiwit dhèk biyen
96 layah cowèk gedhé
97 layak patut; ora nguciwani
98 layaknya patuté; pantesé
99 layan ladèn
100 layang mabur; lelana
101 layang-layang layangan
102 layap lier-lier; setengah turu
103 layar motha prau
104 layat nglayat
105 layu
106 lebah
107 lebak palemahan kang warata lan jembar ing papan endhèk
108 lebar
109 Lebaran riyaya bakda pasa
110 lebih luwih
111 lebih-lebih luwih-luwih
112 lebur ajur luluh; rusak babar pisan; wis sah ora dosa
113 ledak mbledhos; muntab nesuné
114 ledek mbebédo
115 lega ora bebeg (tumrap weteng); wis marem
116 legap burek
117 legen legèn; banyu dèrèsan manggar
118 leha-leha énak-énakan; anggur-angguran
119 leher
120 leher baju gulon
121 lekat kelèt
122 lelah
123 lelang lélang
124 lele lélé
125 leleh ajér; cuwèr
126 lelembut dhemit
127 leler nakal
128 leluhur sing nurun-nurunaké
129 lem lém; kanji kanggo ngraketaké
130 lemak gajih
131 lemang lemeng; bumbung kanggo ngratengi panganan
132 lemari lemari
133 lemas lemes; ora kaku; tanpa daya; rada jemèk
134 lembar kebèt
135 lembaran kebètan
136 lembing jinis tombak
137 lembu sapi
138 lembur nyambut gawé ing joboné wektu dines
139 lembut
140 lempar
141 lempeng gèpèng tipis; panganan saka ketan sing diiris tipis-tipis
142 lemper lemper; arané panganan saka ketan
143 lempoh keladuk keselé
144 lempung lempung
145 lempuyang puyang
146 lena kurang wewéka
147 lencang lenceng; ora béngkong
148 lencir dhuwur tur cilik (tumrap pawakan)
149 lendeh suméndhé
150 lenyap amblas
151 lezat enak; nikmat
152 liat ulet
153 lidah ilat
154 lima gangsal
155 limau jeruk
156 liur iler
157 luas
158 ludah idu
159 lugas aris
160 luka
161 lurus jujur
162 lutut dengkul
163 luwes gandhes
164 lembong midro
165 Legawa demen tetulung marang liyan; loma
166 lebih baik luwih prayoga; luwih becik
167 laksanakan ujub
168 lencer dolan-dolan;sanja
169 laggeng lestari, wektu sing tanpa pungkasan
170 laki-bini jejodhoan lanang wadon
171 lalat wilis laler ijo
172 lama sekali suwé banget
173 lamapi keladuk lencir (tumrap dedeg piadeg)
174 lamosir iwak daging ing geger
175 lamtoro muda kemlandhingan enom
176 lamuran lara lamur
177 landrung dawa (tumrap klambi utawa kathok); ora seseg (tumrap swara); ora cugetan atèn
178 lanjah gonta-ganti sing duwèni; lènjèh
179 latih (pelajari) esthi
180 lawaran tanpa wuwuhan apa-apa
181 layaknya (seperti) bebasan
182 layar (penutup panggung) geber
183 ledis ludhes; entèk babar pisan
184 ledok legok amba (tumrap lemah)
185 ledokan palemahan sing legok
186 lelangenan seneng-seneng
187 lemasan prigel
188 lemen rabuk; lemi
189 lempet ora mbedhudhug (tumrap weteng)
190 lempungan angel banget banyunané
191 lendehan linggih suméndé
192 lirik lagu cakepan
Tentang Kamus Indonesia Jawa

Kamus Kamus Indonesia Jawa ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Jawa, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.