Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan S Menurut Kamus Indonesia Jawa

Index Kamus Indonesia Jawa
Kata Awalan S Menurut Kamus Indonesia Jawa
No Kata Arti
1 saat rikala; nalika
2 sabak papan dinggè nulis
3 sabar sarèh anggoné ngentèni
4 sabda gunem; tetembungan
5 sabil perang nglabuhi agama; nyandhet hawa nepsu
6 sabit arit
7 sabuk bebed
8 sabun sabun
9 sabut sepet; kulit krambil
10 sadel lapak ing pit
11 sado dhokar
12 sagu arèn
13 sah tanpa cacad; wis miturut angger-angger; wis lunas
14 sahadat sahadat
15 sahur sahur
16 saja waé
17 sajadah sajadah
18 saji sajèn
19 sajian sesajèn
20 sak kanthongan
21 sakit
22 sakit hati serik
23 saksi seksi
24 sakti sekti
25 salah kliru; ora bener; kaluputan
26 salah hitung kliru ngitungé
27 salak
28 salam
29 salat salat
30 sale salé; panganan saka gedhang sing dipépé
31 saleh suci; becik tindak tanduké
32 salep salep; tamba sing dipopokaké
33 salin ganti liya; malih kaanan
34 salip selip
35 sama padha
36 samadi semedi
37 samak samak
38 samar
39 samar-samar dlamat-dlamat
40 sambal sambel
41 sambang ronda ing wayah bengi
42 sambar nyamber
43 sambat njaluk tulung; ngesah awit krasa lara
44 sambatan tulung tinulung rikala ngedekaké omah
45 sambit mbalang
46 sambung gandhèng; marahi dawa
47 sambungan sambungan
48 sampah uwuh
49 sampai tekan
50 samper ngmapiri
51 samping iringan
52 sampul buntel; tapih
53 sana kana
54 sanak keluwarga sing rada adoh; kawanuhan
55 sanda digadhèkaké (tumrap sawah)
56 sandal srandal
57 sandang panganggo
58 sandangan panganggo
59 sanding cedhak karo; sacedhaké
60 sandung mlaku sikilé keténggor watu; olèh bathi akèh
61 sandungan alangan; bebathèn akèh
62 sangar nduwèni daya sing njalari kacilakan (tumrap lemah)
63 sangat
64 sangga cuwak; canggah
65 sanggar omahdienggo muja semèdi
66 sanggup sanggem arep nindakaké
67 sangkal
68 sangkut nyanthol; ngubed; ngatutaké ing prakoro
69 sangling digilapaké
70 santan santen
71 santer rikat banget; banget (tumrap lelara)
72 santri murid sinau ngaji;batur lanang
73 sapihan bocah sing mentas sapihan
74 sapit piranti kanggo nyepit geni; sikil yuyu utawa urang sing dienggo nyapit
75 sapu sapu
76 sarana lantaran; srana
77 sarang
78 sarap lèmèk
79 sarapan sarapan
80 sarasehan rerembugan
81 sarat kebek momotan;kandhas
82 saren dhidhih
83 sari pathiné samubarang kang cuwèr; glepung kembang
84 saring nyaring
85 saringan ayakan; piranti kanggo nyaring
86 saron saron
87 sarung wrangka; jarit sing disambung
88 sarwa sakabèhé; kabèh; wutuh
89 sasaran apa-apa sing dielés
90 satu
91 saudara dulur
92 sayat beset
93 sebar awur, sawur
94 sedangkan
95 segera gya
96 seharusnya kuduné
97 sehat
98 seiring binarung
99 sejajar sababag; padha pangkaté
100 selain sakliyané
101 selamanya salawasé; sasuwéné
102 selamat
103 Selasa anggara
104 selesai
105 semakin saya ndadra
106 sembab bengep
107 sembuh
108 sendiri dhéwé
109 sendok nasi énthong
110 sengat entup
111 senggol jawil
112 senjata gaman
113 sentuh dumuk
114 sepatutnya kayané
115 serah ulung
116 serakit sajodho; sepasang
117 serangkai saprangkat; sarakit
118 seratus satus
119 seraup akèhé iso dijupuk nganggo tangan loro
120 seru banter
121 setali selawé sèn
122 setelah bakda
123 seteru jothak
124 seumpama menawa kaya
125 sewaktu-waktu sawayah-wayah; sawektu-wektu
126 sial apes
127 siang awan
128 silau bloloken
129 singkir singkir
130 sisir jungkat
131 sombong anggak
132 sudah
133 suka dhemen
134 suku kata wanda
135 sulung barep, mbarep
136 sungai bengawan
137 sungguh estu
138 sungguh-sungguh jan
139 supaya amrih
140 sekadarnya sakbisa-bisané; sakuwat-kuwaté
141 sendok semen céthok
142 senyatanya sabeneré
143 SALAMAN padha déné ngucapaké salam
144 silakan aturi
145 semaunya sakarepé dhéwé
146 separo separo
147 setiap hari saben dina
148 salah bicara kliru omong
149 sampai sekarang tekan saiki
150 sarung senjata wrangka
151 siap-siap cepak-cepak
152 sesajian sajèn
153 sakit cinta susah mergo kesengsem
154 salip-salipan ndisikhi
155 sangat kaya sugih banget
156 sanglingan asil digilapaké
157 santan kanil santen kenthel
158 saraseh rerembugan
159 sehari penuh sedina nutug
160 selayapan salesan (tumrap turu)
161 senikmat-nikmatnya saksenengé; sakarepé
162 sepagi sakésuk
163 sepejangongan padha-padha njagong
164 serembuk wis saruju
165 sialan (keparat, brengsek) jancuk, jancok, diancuk, diancok, cuk, cok
166 sibuk sendiri umyek
167 suami (atau istri) garwa
168 subur (lahan) bawera
169 sumber air belik
170 sungguh (benar) yekti
Tentang Kamus Indonesia Jawa

Kamus Kamus Indonesia Jawa ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Jawa, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.