Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan W Menurut Kamus Indonesia Jawa

Index Kamus Indonesia Jawa
Kata Awalan W Menurut Kamus Indonesia Jawa
No Kata Arti
1 wabah pageblug
2 wadah piranti kanggo nyimpen
3 wadak awak; kasar
4 wadas padhas
5 wadat ora nglakoni bebojoan
6 waduk wadhah pangan ing jero weteng; blumbangan tandhon banyu
7 wafat mati
8 wagu gedhé kaku
9 wahana katrangan tegesing impèn
10 wahyu
11 wajah wanguning rai; polatan
12 wajan piranti kanggo nggorèng saka waja
13 wajar lumrah; samajaté
14 wajib kudu ditindakaké
15 wajik bentuk kothak mèncèng
16 wakaf wakaf
17 wakil sesulih; digantèni
18 waktu
19 wali
20 walimah pista paningkah
21 wana alas
22 wanita
23 wanti-wanti kanthi temen-temen
24 wara gunem
25 warangan jasad sing bisa matèni sok dianggo ngumbah keris
26 warangka wrangka
27 waras ora nindakaké ala manèh; waras
28 warga
29 warid wirid; wejangan ilmu gaib
30 waris
31 warisan péso; lading
32 warna
33 warta kabar; pakabaran
34 warung
35 wasiat piweling; pusaka; tinggalan
36 waspada
37 watak
38 wayang
39 wayuh duwé bojo luwih saka siji
40 wedana wedana; pembantuné bupati
41 wedang godhogan banyu; banyu panas
42 wedar ngandharaké; mejang
43 wedaran katrangan
44 wejang wulangan; nasihat
45 wejangan wulangan; nasihat
46 welas rasa asih marang liyan
47 wereng wereng; ama pari
48 werit wingit
49 wesel wèsel; kiriman duwit saka pos
50 wibawa wibowo; kaluhuran; kasektèn; kamulyan
51 wijen wijèn
52 wilayah tlatah; wewengkon
53 windu wolung taun
54 wingit werit; angker
55 wisata lunga dolan
56 wisik pituduh; wewarah gaib
57 wisuda wisuda
58 wates kikis; kang dadi pungkasan
59 welasan duwé watak welasan
60 Wudhu wudu; sesuci
61 wadon wèdok
62 wakul centhing
63 warang jasad sing bisa matèni sok dianggo ngumbah keris
64 walaupun demikian éwadéné
65 was-was sumelang; kwatir
66 wadah (makanan) ajang
67 wanita simpanan gendhakan
68 wara-wara kandha-kandha marang; ngabari; awèh weruh
69 warna (untuk binatang) ules
70 warna, jenis werna
71 wasetan tetenger
72 wedangan pada déné ngombé wédang
73 wengku pinggiran minangka pikukuh
Tentang Kamus Indonesia Jawa

Kamus Kamus Indonesia Jawa ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Jawa, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.