Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan N Menurut Kamus Agama Islam

Index Kamus Agama Islam
Kata Awalan N Menurut Kamus Agama Islam
No Kata Arti
1 niat (menyegaja) dengan sungguh-sunggguh untuk melakukan sesuatu, demi mengharap keridhaan Allah dan mematuhi peraturannya. Niat merupakan perbuatan hati semata, tidak ada sangkut pautnya dengan lisan, da
2 nifas Darah yang keluar dari kemaluan disebabkan melahirkan anak, walaupun itu berupa keguguran.
3 Najis(Kotoran) Kotoran yang harus disucikan kerana menyebabkan tidaka sahnya solat.
4 Nakirah Tidak tertentu.
5 Namimah Memindah membuka amanat rahasia kepada orang lain yang berakibat timbulnya fitnah.
6 Nikah Muhallil (Kawin Rekayasa) adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah ditalak 3 oleh bekas suaminaya, setelah kawin istrinya tidak dikumpuli tetapi dicerai agar bisa balik (secara
7 Nikah Mut’Ah (Kawin Kontrak) adalah pernikahan sementra untuk jangka waktu tertentu. Rasul telah mengharamkannya hingga hari kiamat.
8 Nikah Sighar (Kawin Silang) adalah pernikahan yang dalam peminangan dikatakan : kawinkanlah aku dengan anak perempuanmu (saudara perempuanmu) maka aku akan kawinkan engkau pula dengan anak perempuanku (saudara pe
9 Nusyuz meninggalkan kewajiban bersuami istri; nusyuz dari pihak suami misalnya bersikap kasar dan keras terhadap istri, tidak mau menggaulinya dan tidak memberikan hak-haknya. Nusyuz dari pihak istri misaln
Tentang Kamus Agama Islam

Kamus Kamus Agama Islam ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Agama Islam, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.