Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan M Menurut Kamus Agama Islam

Index Kamus Agama Islam
Kata Awalan M Menurut Kamus Agama Islam
No Kata Arti
1 mafhum hukum yang tidak ditunjukkan oleh ucapan lafad itu sendiri, tetapi dari pemahaman terhadap ucapan lafaz tersebut.
2 majusi Orang yang menyembah api atau cahaya: Mazdaisme.
3 makiyah Surah atau ayat yang diturunkan di Makkah (sebelum hijrah).
4 makruh Sesuatu yang jika dikerjakan tidak berdosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala, sehingga larangan yang tidak keras itu sebaiknya ditinggalkan. Misalnya merokok.
5 muamalat Segala sesuatu yang berkenaan dengan jual beli, tukar-menukar, dll. yang dapat bermanfaat kepada orang lain dengan hukum-hukum yang ditetapkan syari’at.
6 musyrik Lelaki yang menyekutukan Allah, dan jika perempuan disebut musyrikah.
7 muwalat Berturut-turut membasuh anggtota demi anggota; tidak menyela wudhunya dengan pekerjaan lain.
8 Mahjub Orang yang terdinding atau terhalang mendapatkan harta warisan kerana adanya ahli waris lain yang nasabnya lebih dekat kepada si mati (kerana adanya hajib).
9 Madaniyah Ayat atau surah yang turun seduah hijrah; baik ia turun di Makkah ataupun di Madinah, ataupun di dalam salah satu perjalanan.
10 Madzi Air putih bergetah yang keluar sewaktu mengingat senggama atau ketika sedang bercanda, kadang-kadang keluarnya tidak terasa. Jika ia menimpa badan wajib dicuci, dan jika menimpa kain, cukuplah dengan
11 Mafquud orang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui dimana dia, masih hidup atau sudh mati.
12 Mahjuub Orang yang terhalang dari warisan kerana adanya orang lain.
13 Mahruum Orang yang tidak berhak untuk memperoleh warisan.
14 Manthuq Hukum yang ditunjukkan oleh ucapan lafaz itu sendiri.
15 Mashlahah Kepentingan, manfaat.
16 Ma’Rifat Tertentu.
17 Muallaf Orang yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam akibat keislamannya masih lemah atau agar tidak berbuat durhaka kepada kaum muslimin.
18 Mubah/Ja’Iz Sesuatu yang jika dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, dan betitu pula jika ditinggalkan. Misalnya makan yang halal, menulis, dll.
19 Mubayyan Lafaz yang jelas dan tegas penunjukannya.
20 Mudda’I (Pendakwa) Orang yang meminta hak.
21 Mugholazhah; Najis Adalah najis berat berupa anjing, babi dan anak dari keduanya. Cara menyucikannya dengan membasuh sebanyak 7 x dan salah satunya dicampur dengan tanah.
22 Muhkam-Ayat Ayat yang terang, tegas maksudnya dan dapat dipahami dengan mudah.
23 Mujmal Lafaz yang kurang tegas penunjukannya
24 Mukhaffafah; Najis Adalah najis ringan berupa kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan selain ASI. Cara mencucinya cukup menyiramkan air di atas benda yang kena najis itu atau memercikkannya.
25 Musaqah Perjanjian antara dua pihak , pihak pertama menyerahkan tanahnya kepad pihak kedua untuk ditanami dengan syarat bagi hasil atau berdasar perjanjian lain yang disetujui bersama; hukumnya jaiz (boleh).
26 Musyakalah menyebutkan sesuatu dengan lafaz lainnya kerana terjadinya sesuatu itu padanya; baik secara tahqiq ataupun taqdir.
27 Musytarak; Kata Mempunyai beberapa makna.
28 Mutawassithah; Najis Adalah najis pertengahan; misalnya darah, kotoran manusai,dll. Cara mencucinya dengan mencuci rupa najis itu dengan air.           
29 Mutlaq Lafaz yang menunjukkan kepada satu satuan tertentu tetapi tanpa pembatasan.
30 Mutrif Orang/pihak/rejim sebagai pemegang dan penghambur harta rakyat/negara.
31 Muushaa Lah Penerima wasiat.
32 Muushaa Barang yang diwasiatkan.
33 Muushii Pemberi wasiat.
34 Muzara’Ah Kerjasama antara pemilik tanah dengan pemilik benih untuk mengolah tanah pertanian atau ladang atau sawah, sedangkan benihnya dari petani yang bekerja kemudian diadakan persetujuan bersama yang diatur
35 Mu’Allaq; Hadits Hadits yang tanpa menyebutkan sanad (rangkaian orang-orang yang meriwayatkannya).
36 Mu’Jizat Perkara luar biasa yang disertai tantangan dan tidak ada yang sanggup menjawab tantangan tersebut.
Tentang Kamus Agama Islam

Kamus Kamus Agama Islam ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Agama Islam, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.