Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan F Menurut Kamus Nias Indonesia

Index Kamus Nias Indonesia
Kata Awalan F Menurut Kamus Nias Indonesia
No Kata Arti
1 foto 1. kb gambar yang dihasilkan oleh kamera. Fa'ohe'ô khôgu fotomô. Kirimlah fotomu kepadaku. Catatan: Kata benda serapan seperti foto umumnya tidak mengalami mutasi awal dalam kalimat. 2. kk potong. Lala foto Jalan potong. Foto gazigu famu'a gômôgu. Potonglah upahku untuk membayar utangku.
2 fuli kki kembalikan. Fuli whetolo nifalalimö. Kembalikanlah pensil yang kamu pinjam. mamuli mengembalikan. famuli pengembalian, hal mengembalikan. Hemisa wamulida motonia me no tekiko ? Bagaimana kita mengembalikan mobilnya karena sudah rusak ?
3 Fatu kk menyelam dalam waktu yang cukup lama (5 - 15 menit) di sungai biasanya untuk mencari ikan. No möi ia fatu sitou ba namö Mbuaya. Dia sudah pergi menyelam (cari ikan) di lubuk Buaya.
4 Fufu kki rusakkan. Böi fufu khöda radio. Jangan merusak rdio kita. afufu ks rusak.
5 fa'ohe'ö kki kirim. Fa'ohe'ö khöma zura na no örugi khöda. Kirim surat pada kami kalau kamu sudah tiba (di kampung kita).
6 fabesu terkilir. Fabesu gahenia ba wagohi-hoisa. Kakinya terkilir karena lari-lari.
7 fabö'ö ks berbeda. Sin. faehu. An. fagölö.
8 fadaö kki protes. Böi go'ö-go'ö manö niwa'önia, fadaö na lö fao ba dödöu Jangan ikuti saja apa yang dikatakannya, protes kalau kamu tidak setuju.
9 fago kk fago dikatakan pada anjing yang berkelahi. Fago nasu ba wamadöni töla Anjing berkelahi memperebutkan tulang
10 fagohi kk berlari Lalau fagohi wangawuli yomo ena'ô lô gôna ira teu toho Berlari berlari pulang menghindari hujan lebat.
11 fagölö ks sama. Sin. faoma. An. fabö'ö.
12 fagömö ks dalam situasi sulit, serius atau bahaya. Na simanô wônunia, fagômô ! Kalau sampai begitu amarahnya, berat ... (serius sekali).
13 fahagi kk duduk di pangkuan. Ilau fahagi khô ninania Ia duduk di pangkuan ibunya.
14 fahandro kk bila dua sungai fahandro keduanya bertemu di sutu lokasi dan dari sana membentuk aliran bersama ke hulu. Fahandro ira Muzõi Ndra. Sungai Muzôi dan sungai Da bertemu.
15 fahatö ks berdekatan.
16 fahea kki usung, pikul bersama. Aoha noro nilului wahea, aoha noro nilului waoso. Ringan beban yang dipikul bersama.
17 fahö 1. kb pahat. 2. kki tikam.
18 fahulô kk berusaha mendahului yang lain. Fahulô ia wedadao ba ngai zalawa Dia mendahului (sebelum orang lain) duduk di dekat kepala desa. Fahulô ia wangai bate'e kalasi I ba gôfa Dia cepat-cepat memesan kamar kelas I di kapal. Orang fahulö akan sesuatu bila sesuatu itu langka atau susah didapat.
19 fakao kki siksa, dera, bikin susah, ganggu. Me aefa lara'u ia, ba lafakao Sehabis menangkapnya, mereka menyiksanya. Bôi fakao ia Jangan menganggunya (membikin dia susah).
20 fakara kk bertengkar, beradu mulut. Arakhagô ero ma'ôkhô fakara ira. Hampir setiap hari mereka bertengkar. fakarasa, fakarakarasa pertengkaran. Sin. fasoso
21 fakea rôngô kk mengerling. Fakea rôngô ia khô sitania Dia mengerling pada kekasihnya.
22 fakha kki mengambil ubi jalar dan sekaligus menyiangi rumput di kebun ubi jalar. fakhalö kebun ubi jalar yang siap "dipanen". mamakha kk.
23 fakhamô sempat. Fakhamô la'ôtô nidanô fatua lô momolô Mereka sempat menyeberang sebelum banjir datang.
24 fakhili ks mirip. No fakhili-khili mbawara Muka mereka mirip sekali.
25 fakhö kk mengeluh dengan mengeluarkan bunyi "kh...", biasanya karena terlalu capai bekerja atau karena beban pikiran tertentu. Fakhö ia, te so gabula dödönia. Dia mengeluh, barangkali ada kesusahannya.
26 fakifu kk tutup mata. Fakifu'ô na ôbôzini narô lote Tutup matamu kalau membersihkan langit-langit.
27 fakitô kk melekat, lengket.
28 fakitö ks melekat; lengket. famakitö lem.
29 faku kb & kki cangkul. Moguna khöda whaku ba whamazökhi bandra andre. Kita memerlukan cangkul untuk memperbaiki selokan ini. Möi ita tafaku khöda laza. Mari kita pergi mencangkul sawah.
30 falefale kb bangku panjang, biasanya dipasang di teras rumah/warung, tidak jauh dari parit. Akha ba gurusi mudadao ndra amada, ba ba falefale dumadao ndraono matua. Biar para orang tua duduk di kursi, para pemuda duduk di bangku panjang.
31 falele kk memaki, mengucapkan kata-kata kotor.
32 falo kb pala. Bua falo. Buah pala. Catatan: pada umumnya kata benda di belakang kata "bua" mengalami mutasi awal. Contoh bua ndruria, bua zamba, bua mbowho (kata dasar: duria, samba, bowho). Akan tetapi kata "falo" tidak mengalami mutasi. Kita tidak pernah mendengar bua walo, melainkan bua falo.
33 falôwa kb pesta perkawinan.
34 falölöwa kb jarum.
35 falua kki langsungkan, selenggarakan, realisasikan. Mifalua manô rafe he lô ya'o. Langsungkan saja rapat itu walau saya tidak ada.
36 falukha kk bertemu. No falukhaga zalawada ba harimbale. Kami telah berjumpa dengan kepala desa di harimbale.
37 falulu kk mengerjakan sesuatu bersama-sama. Falulu mohalôwô ira wananô famasua ba laza. Mereka gotong royong menanam padi di sawah.
38 fandru kb lampu. Orifi khôda wandru. Hidupkan lampu. Fandru gasi. Lampu petromaks.
39 fangai kk bersisian, berdampingan. Fangai ira wedadao Mereka duduk berdampingan.
40 fanikha kb minyak. Fanikha sami. Minyak kelapa. Fanikha tanö minyak tanah. Fanikha nila. Minyak nilam. Fanikha mbu. Minyak rambut. Faniha mbunga. Minyak wangi, parfum.
41 faoma ks sama. Sin. fagölö. An. fabö'ö.
42 fasao kki antar. Ae fasao ga'ada sitou ba pôlabuha Antarlah abang / kakak ke pelabuhan. mamasao mengantar, famasao hal mengantar. Môi ia ba Gunungsitoli mamasao ono khônia ba zekola. Dia ke Gunungsitoli mengantar anaknya ke sekolah.
43 fasôndra kk berkelahi. Ha aefa labadu duo nifarô ba fasôndra ira Sehabis mereka meminum minuman keras, mereka berkelahi. fasôndrata perkelahian.
44 fasugi kki ingatkan. Fasugi khônia wa lô nibu'ania ômônia Ingatkan kepadanya bahwa dia belum membayar utangnya.
45 fasui kki kelilingi.
46 fatabe kk bersalaman. Milau fatabe (fara'u tanga) Bersalamanlah kalian Sin. fara'u tanga. fatabesa, fara'usa tanga kb.
47 fatako kk bergulat. Ha mai-mai me lalau fatako, ba lua-luania ba tobali fasôndrata. Hanya main-main awalnya ketika mereka bergulat, tetapi kemudian menjadi pekelahian.
48 fatalagu kk berpelukan. Me falukha ira ba lalau fatalagu. Ketika mereka bertemu, mereka berpelukan.
49 fatambu kk/ks? penuh lumpur. No ahori fatambuga wanôrô lala saruru. Kami penuh dengan lumpur melewati jalan yang longsor.
50 fatandri kb bertanding. Ami dôdôda wamaigi me fatandri bola ira mbanuama mbanuami. Kita senang melihat ketika berlangsung pertandingan bola antara klub dari kampung kami dan kampung kalian.
51 fatandro kk bertahan. Fatandro ia ba zôndrania Dia bertahan pada pendapatnya. Kalau Anda fatandro akan sesuatu Anda bertahan atau berusaha mempertahankan sesuatu itu.
52 fatandru kk 1. bertabrakan No fatandru moto ba mbalô zoroso Terjadi tabrakan bis (mobil) di ujung jembatan. 2. beradu kepala.
53 fatete beturut-turut. Fatete wa'akalania ba mai Dia kalah main judi secara berturut-turut.
54 fatua sedang, selagi. Fatua ubadu-badu gôgu idanô me tohare ia. Saya sedang minum ketika dia datang. Mibôzini khôda zalo fatua lô tohare domeda Kalian sapulah lantai sebelum tamu tamu kita datang.
55 fatundro kk bertentangan, (saling) benci. Fatundro sibai khônia niha da'ô. Orang itu sangat bertentangan dengannya (sangat dibencinya). Apabila Anda fatundro kepada seseorang, Anda sangat membenci orang itu dan selalu berusaha menghindari pertemuan atau bisnisnya apa pun dengannya.
56 fatuo kk menyengat. Fatuo daringôngô, bôi gadu. Taringôngô menyengat, jangan ganggu.
57 faturu kk saling mengelak dengan mengunjuk yang pihak lain. Faturu ira wombambaya halôwô da'ô Mereka saling mengelak mengerjakan pekerjaan itu.
58 fayo kb payung. Fayo karate. Payung kertas.
59 felai kki jilat. Faigi mao da'ö, ifela-felai whiga. Lihatlah kucing itu, dia menjilat-jilat piring.
60 fese kb pensil. Sin: fetolo.
61 fetolo kb pensil. Sin: fese.
62 fofo kb burung.
63 fotu kb nasehat. Sökhi na tafondrondrongo whotu zatua. Baik kalau kita mendengar nasehat orang tua.
64 fökhö kb penyakit. Fökhö tödö. Penyakit jantung. Fökhö ate Penyakit kuning / lever. mofökhö sakit.
65 föna 1. depan; di depan. dadao ba gurusi tanö föna. Duduk di kursi depan. Ibase'ögö föna nomo. Dia menunggumu di depan rumah. 2. dulu, dahulu. Me föna Dulu (pada zaman dulu). oföna duluan. Oföna larugi moroi khöda. Mereka duluan tiba dari pada kami. ofönai'ö. dahulukan, utamakan. (lih. sia'agö dalam entri: sia'a.)
66 fönu
67 förö kk Lau förö na manuköu'ö Tidurlah kalau kamu mengantuk. feförö tidurkan Böi feförö nakhimö tou ba zalo Jangan tidurkan adekmu di lantai.
68 fulu sepuluh; puluhan. Dalam Li Niha, angka puluhan dinyatakan dengan angka satuan yang diikuti dengan kata ngafulu atau wulu dari fulu. sepuluh: fulu; dua puluh: dua wulu; tiga puluh: tölu ngafulu; empat puluh: öfa wulu; lima puluh: lima wulu; enam puluh: önö ngafulu; tujuh puluh: fitu ngafulu; delapan puluh: walu ngafulu; sembilan puluh: siwa wulu. Perhatikan "ke-tidak-konsisten-an" pemakaian wulu dan ngafulu untuk menyatakan bilangan puluhan dalam Li Niha !
Tentang Kamus Nias Indonesia

Kamus Kamus Nias Indonesia ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Nias Indonesia, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.