Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan S Menurut Kamus Indonesia Aceh

Index Kamus Indonesia Aceh
Kata Awalan S Menurut Kamus Indonesia Aceh
No Kata Arti
1 saat watèe, kutika, sa'at
2 sabar saba
3 sabda peureuman, sabda
4 sabit sadeueb, sabét, seubét
5 sabuk taloe keu'ieng, cawat
6 sabun sabön
7 sabung adu, peulöt, saböng
8 sabut tapéh
9 sadar énseuh, muphöm, jaga, beudoh
10 sadis bueh, juwah, meunta
11 sagu sagèe
12 sah sahèh, asi
13 sahabat rakan, sahbat, sabat
14 sahaja patöt, meusaja
15 saham andé, bheue'
16 sahur sawö
17 sahut seu'öt, sawö, jaweueb
18 saing sayéng
19 saja khong, mantong, laju
20 sajak ca'é, sa'é, sanja'
21 saji idang
22 sakit sakét
23 sakral keuramat, kramat
24 saksama teureutib, reumpan
25 saksi sa'si
26 sakti sa'ti
27 saku kèb, baluem, ipö', kéh
28 salah meusalah, khileueh, sisat, silap
29 salak boh sala'
30 salam saleuem
31 salib palang
32 salin salén
33 saling saléng, sama
34 salju saju, musém sijue', musém èh
35 salto pula pingkui
36 salur peu'ilé, peuteupat, peutröh
37 salut salöb, sarong, lapéh
38 sama rata, saban, sabé, santeuet, saré, sirupa, padan
39 samar bayeuen, rameung, reudom, balom
40 sambal sambai
41 sambar samue, samon, sambui, lhie
42 sambil sira, sambé, dang
43 sambung seumong, samböng
44 sambut samböt, teurimong
45 sampah bröh, purön, dhöi
46 sampai tröh, tröih, 'èt
47 samping binèh, geuniréng, sapéng, birè
48 sampul bungköh, salöb
49 samudera tasé'
50 sana déh, jéh
51 sanak saudara syèdara, cèdara, waréh
52 sandal silop, ceureupu, silipat
53 sandar sadeue, sangga, sinè
54 sandera sandra, teuneuböih
55 sanding toe, sapéng, siblaih, sagoe, singkè
56 sandung meugantoh, meusantoh
57 sangat sangat, that, meuleumpah that
58 sanggama meuseutuböh
59 sanggul sanggöi, boh galoe
60 sanggup tém, é', Ruwasa, mee, jeued, sanggöb
61 sangka kira, lan, sangka
62 sangkal bantah, sangah, meu'ungki, mungki
63 sangkar cintra, eumpung, umpung, seureukab
64 sangsi cho', rigu, meunta'-meunté
65 sanjak ca'é, sya'é, keunarang
66 sanksi uköman, akébat
67 santai meu'ayeuem
68 santap makeuen, santap
69 santun santön
70 sapa seumapa, teugo
71 sapi leumo
72 sapu sampöh, sawiet, peunyampöh
73 saraf urat sarah
74 saran peunapat, maba
75 sarana peukakaih, alat
76 sarang eumpung, sarang
77 sarapan pajöh bu beungoh
78 sari sri, pati, bungong
79 saring saréng
80 sarung saröng, salöb
81 saudagar cèdaga, sèdaga
82 sawah blang, umong
83 sayang weueh, sayang, satibati
84 sayap sayeuep
85 sayat lasön, peusieng, salib
86 sayur gulè, kuwah, sayö
87 sebam keulabèe, balom
88 seberang sibrang, meurandéh
89 sedang dang, dang-dang, teungoh
90 sedap mangat
91 sederhana seudang, sadara'na
92 sedia seudiya
93 sedih weueh até, pilu, rugha
94 sedikit bacut, mit, nit
95 sedot p'ieb, irup
96 sedu weueh, sösah até, meusö'-meusö'
97 seduh peuseu'uem
98 segala bandum, dumpeue
99 segan seugan
100 segar phui, baso, puléh
101 segel sigè, sègè
102 segera bagah, leugat
103 segi sagoe, birè, bingkè
104 sehat sihat, gèt, puléh
105 sehingga sampoe, sampé, hingga
106 sejahtera sijahtera, ma'mu
107 sejak yöh, mulaphön
108 sejarah sijarah, asai usui, tarèh
109 sejoli sijudö, sipasang
110 sejuk sijue', leupi, dirui
111 sekali sigo
112 sekalian bandum, meusigo
113 sekaligus meusigo
114 sekalipun ada' pih meunan, sikalipön
115 sekap seukap, theun, sumpai
116 sekarang jinoe
117 sekarat sukreuet, nada'
118 sekat ampéh, pado', hue
119 sekeliling bansilingka;
120 sekian dumnyan, dumnoe, dumdóh, dumnyoe
121 sekira sangkira
122 sekitar silingka
123 sekolah sikula
124 sekop seuköp, sikröp
125 sekring sikréng
126 sekrup seukröb
127 sekutu sikutu, könsi
128 sela ruweueng, lungkie
129 selada sawi
130 selagi yöh watèe, dang-dang
131 selai seulé
132 selalu sabé, kayém
133 selam nom, du, seunom
134 selama lawét, masa, yöh watèe
135 selamat seulamat
136 selang lheueng, seuleueng
137 selangkang luengkie' pha, klangkang pha
138 selaput sarong, salöp, saröm, taröng
139 selat seulat
140 Selatan tunong
141 selawat seulaweuet
142 selebaran pamplèt
143 seleksi pilah, saréng
144 selempang seulèmpang, ija simplah
145 selendang ija sawa', ija teuningku
146 selera h'eut, hawa makeun, niet
147 selesai lheueh, seuleuso
148 seleweng khiyanat
149 selidik paré'sa, sidé'
150 selimut seulimböt
151 selinap susöp, meusom, löb
152 selingkuh sulét
153 selingkup khöb, gom
154 selip susöp, meupanca, teupancé
155 selir gundé', aneu'jeumpa, rubieh
156 selisih meula'én, teupawöt, meuteuntang
157 selokan parét
158 selongsong salöb, sarong
159 seluruh bandum, mandum
160 semak seuma', ram
161 semangat roh, sru, seumangat
162 semangka timon brue'
163 semaput pangsan, gadoh ingat
164 semarak meugah, dhiet, seureuloe
165 semasa ba' watèe
166 semasih yöhmantong, silawét
167 sembah seumah, seumbah
168 sembahyang seumayang
169 sembelih ro'-ro', seumeuléh, sie, seumeusie
170 sembunyi pado', pathieb, sisob, som
171 semenjak silawét
172 sementara simeuntara
173 sempit arat, kot, lucöt
174 senantiasa sabé
175 senda cakra, hadi, seunda, mayang
176 sendawa geureu'ob
177 sendiri sidroe, droe, keudroe
178 sendok
179 sentiasa cak, seunantiyasa
180 sentil seunté'
181 senyap seungap
182 sepak bola sipa' bhan, meu'èn bhan
183 serabut tapéh
184 seragam sicura', siragam
185 serah seurah, jö'
186 serang seureubu
187 serangga seureungga
188 serat reukuet, bubeüe'
189 seraya sambé, sira, seureuta
190 serba seureuba, mubagoe-bagoe
191 serban seureuban
192 serbet ijasampöih
193 serdadu seudadu
194 serempak meusigo, seureuta
195 serempet meurampéh, rab
196 seret hue, rayueng
197 sergap rungkhom, janga', tajö
198 seringai geuhèng, hing
199 serius sunggöh, meukeubit
200 serpih
201 sewot beungèh, bingèt, binyèt
202 siaga sieb, leungka
203 sial neuh'aih, cilaka
204 siang uroe
205 siap seuleusoe, meusiga'
206 siapa soe
207 siar bré thèe
208 siasat reuncana, cé'sa, sé'sa
209 sibuk gabhue'
210 sifat sipheuet
211 sihir sihé
212 sikap peunapat, akai, tingkah laku
213 sikat sugöt
214 siksa sé'sa, adeueb
215 siku singkèe
216 sikut singköi
217 silang palang, simplah
218 silap silap, lupöt
219 silat manca', silè', silat
220 silau seulala, silo
221 silih saléng, gantoe, tuka
222 siluman meukheulu' alöih
223 simpang simpang, cabeueng
224 simpul atöt, kieh, kulöm
225 sinar caya, sina
226 sindir sindé
227 singgah piyöh, saweue
228 singgung meuseuntöh
229 singkat 'èt, paneu', singkat
230 singkir s'èt, seu', pinah, wèh
231 singkong ba' ubi
232 sini sinoe, keunoe
233 sintal meu'asoe, rhéng
234 sinting seudèe
235 sinyal tanda, icarat
236 sipit kilib, lukieb
237 siput sipöt, abö
238 siram sibu, meusiram
239 sirat meui, jeue
240 sirih ranub
241 sirik deungki, ku'èh
242 sirip sirép
243 sirna gadoh, leunyap
244 sirsak boh drien blanda
245 sirup seutröp
246 sisa euncit, ncit
247 sisi binèh, birè, blah
248 sisih meungklèh, aséng
249 sisik sisé'
250 sisip sa', susöp, sisob
251 sisir sugöt
252 situ nyan, daro' nyan, sinan
253 siul yubbabah
254 sobat sahbat, sabat karib
255 sop kuwah söp
256 sopan adab, höreumat, santön
257 sopir supé
258 sorak sura', seumura'
259 sore seupöt uroe
260 sorong sröng, tula'
261 sorot sina, sinar, caya;
262 sortir piléh
263 sosok wujud, rangka, rupa
264 sotong noih, noh
265 spion seupiyun, loih
266 stok beukai
267 stres meukachoe pikéran, so'mo
268 suami lakoe
269 suap suleueng, 'ab, suep, culöh
270 suara su, meusu
271 suasana hawa, silingka, suwasana, akeulém
272 subuh suboh
273 subur subö, seubö, tangköh
274 suci suci, gléh, jléh
275 sudah ka, kalheueh
276 sudi tém, rila
277 sudut sagoe, lungkie'
278 suhu hawa
279 suka suka, geuma, seunang
280 sukar sulét, payah
281 sukarela hana teupa'sa, ngon rila droe
282 sukaria meuseunang
283 sukses meuhasé
284 suku sukèe, kawöm
285 sulam seumulam, cob
286 sulang suleueng
287 sulap sunglap
288 suling meutunggéng, meupunggéng, meutunggét, meusundi
289 sulit sulét
290 sulung sulöng
291 sumbang meuripè, suwang
292 sumbat sumpai, thueb, doe
293 sumber asai, meunè
294 sumbu daih, peungala', tunam
295 sumpah meusumpah
296 sumpit surnpit, sumpib, pacrèt
297 sumur mon
298 sundul po', kh'o'
299 sungai krueng
300 sungguh bit, keubit, nyo
301 sungkan seugan
302 sungkit sungkét, cungké, kuré'
303 sungkur sungkö, sungkhö, kh'o'
304 sungsang sönsang
305 suntik sunté'
306 sunting sunténg
307 suntuk suntö'
308 sunyi seungap, seungue
309 supaya seupaya, beu
310 suram balom, reudom
311 surat surat, wareuta
312 surga curuga
313 suruh yue, suröh
314 susah sösah, suröi
315 susila meu'adab
316 susu susu
317 susuk susö, meusa''
318 susul seutot, peucro', seureuta
319 susun susön, tumpö', atö, tindéh
320 susup susöp, löb, lui
321 susur rhiet, susöt
322 syair ca 'é
323 syarat carat
324 syirik peuduwa tuhan
Tentang Kamus Indonesia Aceh

Kamus Kamus Indonesia Aceh ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Aceh, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.