Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan L Menurut Kamus Indonesia Aceh

Index Kamus Indonesia Aceh
Kata Awalan L Menurut Kamus Indonesia Aceh
No Kata Arti
1 laba laba, munapa'at pa'jdah
2 labah-labah ramideuen
3 labang melabang, teumpa beusoe
4 label cab ba' barang, mèrè' meuniyaga
5 labelum tampö'bungong siyung-yung, meujumoh lagèe lidah
6 laberang taloe-linggang kapai
7 labi-labi banèng, lantui
8 labil cémcala, kèt-kot, meunta'-meunté meurara, meuyung-yung
9 labirin jalan hana meu'atö, calom malom, rungga atawa lueng
10 labium bibi
11 labrak tasoe, seueb, eunchö', labon
12 labuh laböh, kebawah suyo'
13 labur labö, ceumeucat
14 labut patöt, laya'
15 lacak mita, seutot, rih'eut, seulide'
16 laci aneu' mèh, suet, kuta'
17 lacur mubiduen, biduen
18 lacut seunuet, seupöt
19 lada lada, capli
20 ladah ceuma, luwat
21 ladang lampöih, umong
22 laden peutimang, samböt, tueng
23 lading ladieng
24 lafal laphai
25 laga mupo', meulöt, meukab, meulho
26 lagak meugaya
27 lagi dang, dang-dang, lom
28 lagu lagèe, meulagèe, meutingkah
29 laguna aneuk la'öt
30 lah lé, keuh
31 lahan tanoh seumula
32 lahap geureuda, leuha, lapeue
33 lahar leuhop batèe ba' gunong apui
34 lahir lahé
35 lain la'én, aséng, bida, ganjé
36 laja langkuweueh
37 lajang bujang
38 laju bagah
39 lajur banja, baréh, ruweueng
40 laki lakoe, agam
41 lakon calitra, keunarang kisah, keujadiyan
42 lakonik singkat ngon jeulaih
43 laksamana lha'mana, la'seumana
44 laksana la'sana, misé, banlagèe
45 Laksmi ceudaih, canté', tari
46 laku buet, prangeui, lagöt,larèh
47 lalai lalè, lingah, seuhai, rè
48 lalak hu, tutöng, beureutöih
49 lalang naleueng lakoe
50 lalap ulam, pincö', pajöh, peuhabéh
51 lalat lalat, langong, reungèt
52 laler lalat
53 lalu teuma, leupaih, seuleusoe
54 lalu-lalang meuja'-meuja', teubiet-tamong
55 lama tréb, jameun, dilèe
56 lamar seuleungui, lakèe
57 lambai meuhayön-hayön, lambé, kawöt
58 lamban lumbèm, leubiem, meukli'eb
59 lambang tanda, cab
60 lambat teulat, lambat, akhé, jula
61 lambit sawo' udeueng
62 lambung lamböng, meulamböng, pruet, reumböng
63 lampang tampa, teupue'
64 lampar meusipreue', meusiseue
65 lampau kalheueh, leupaih, leupaih that
66 lampin geudöng, teumpè, lapé'
67 lampion tanglöng
68 lampit tika awé
69 lampu panyot
70 lampung apöng, lampöng
71 lamun teuseupö', meuseupö', teutahetahe
72 lamur sie meugapah
73 lancang hana adat, pubuet hana piké, kreueh babah
74 lancar lanca, pasèh, mah'è
75 lancip lancö', tiruet, pacöng
76 landa landa, langga
77 landai landè, sijot, suyo'
78 langah hah, peuhah
79 langak-languk ceuleunga'ceuleungu', ceungeu', cingeu', jeungeu'
80 langgeng keukai, tanhabéh-abéh
81 langkah gra' gaki, lingkeue
82 langkau meulingkeu
83 langsam cak peuleuheun
84 langsing rampéng, rhéng
85 langsung lansöng, leugat, hana piyöh
86 lanjur lanjö, teulanjö
87 lanjut pawöt, lee, teunamah, lheuhnyan
88 lansir peugah, bréthèe
89 lantai aleue
90 lantak glong, sinthob, lanta', tho'
91 lantang nyaréng, deuh, peungeuh
92 lantar panteue, prataih
93 lantaran sabab, seubab, saweueb
94 lantas teuma, lheuhnyan
95 lantik kiwieng, leunté', leunuet
96 lantur meucawoe, meugawoe, rutot, sisat
97 laos langkuweueh
98 lap sampöh, pleue
99 lapak tika due'
100 lapang lapang, luwaih
101 lapar deue', lapeuè, soh pruet
102 lapir peusajan, peulapé'
103 lapis lapéh, tindéh
104 lapor bréthèe, peuthèe
105 lapuk meukulat, brö', ki useueng
106 lara sösah, seudih
107 larang teugah, tham
108 laras bulöh
109 lari ja' bagah, plueng
110 laris lacab, laréh, lagöt that
111 laron kamue
112 lars sipatu pacö'
113 larut ancö, cayé, lulöh
114 larva jeunté', preuen
115 las teumpa beusoe
116 lasak caba', göga, chèh-ch'oh, kètkot, krèhkroh
117 laskar laseuka, tantra
118 latah purön
119 latar bideueng muka, leuen, alaih liköt
120 latih murunoe, pubiyasa, pawöt
121 laut la'öt
122 lawak cakra, cakri, gura
123 lawan lawan, sangkai, singköi, padan, tara
124 lawang ba' pala, kulét boh pala
125 lawas tuha, useueng
126 layak adé, mèe, patöt
127 layan peutimang, idang
128 layang teureubang, layang
129 layap meurawoh, ngè-ngo
130 layar layeue, tabéng, tirèe
131 layat keumunjöng
132 layu layèe, mala
133 lazim biyasa, kayém, raléb
134 lebah unoe, hunoe
135 lebai leubè
136 lebam leumbam
137 lebar lapang, linteuen, luwaih,
138 Lebaran uroeraya
139 lebat leubat, meuseu'è, meukeuba
140 lebih leubèh
141 lebur lulöh, ancö, cayé
142 lecet lhu
143 ledak beureutöih
144 ledek peu'èlèh, peujayéh, peukaru
145 lega seunang, leuga
146 legal sahèh, sah
147 legit mamèh
148 leher takue
149 lekang crah, leukang
150 lekas bagah, bè'tréb, reujang
151 lekat meukeumat
152 lekit leukiet, basah
153 lekok kilo', lingko', bilo'
154 lekuk lingköng, reuhumurue', lhö'-limbö, ngob, ceuko' u dalam
155 lekung ceuko', lueb
156 lelah leulah, hè', leubeuen
157 lelaki agam
158 lelang lè'lang, lèlang
159 lelap gadoh, lenyap, gayéb, rayéb
160 leleh lilèh, tijoh, rijoh, meujohjoh, meujèm-jèm
161 leluasa bibeueh, pubuet suka' até
162 lelucon keugura-gura, seunda
163 leluhur éndatu
164 lem la', gleuem
165 lemah leumoh
166 lemak gapah, leuma', mangat
167 lemari leumari
168 lemas leumie',
169 lembab basah, juem
170 lembah leumbah, jeureulöng, reulöng
171 lembai lambè, kawöt, gamèt
172 lembam leumbam
173 lembar ön
174 lembek leumie', leupon, leumoh, leumon
175 lembing leumbéng
176 lembu leumo
177 lembung keumong, keumböng
178 lembur leumbö, keureuja èstra
179 lembut leumböt, leup'ueb, leumie', meunyèb-nyèb
180 lemes leumoh
181 lempang meulinteueng
182 lempar geulawa, pupo, rhom, boih
183 lempem juem, leubiem
184 lempeng limpéng, keupéng
185 lemping leumpéng, limpéng
186 lenceng meus'èt
187 lendir leundé
188 lendung leunuet, leunteun
189 lengah lingah, lalèe
190 lengan sapai
191 lengang seungu, seungab, iem
192 lenggok liko', leungga'-leunggo'
193 lengkap dumpeuena, kumplét, leungkap
194 lengket meukab, meukeumat, meuleukhap
195 lengking nyaréng
196 lengkok kiwieng, leungköng
197 lengkuas langkuweueh
198 lengkung leungköng, lingkong
199 lenguh su leumo
200 lensa kaca kumbob
201 lentera tanglöng
202 lentik leungköng, leunté'
203 lenting meupeuté', meukeut'ing
204 lentur leuntö, leunuet
205 lenyap leunyap
206 lepas lheueh
207 lepek buchue', bulut, leunyue'
208 lepuh bicöh, keumong ie, leucöh
209 lerai bla, publa
210 lereng },
211 lesu leubeuen, leulah, layèe
212 lesung leusöng
213 letak böh, keubah, peudue'
214 letih leutéh, leubeuen, hè'
215 letus leutöih, beureutöh
216 lewat lalö, lintaih, leupah
217 liang liyeung, reuhung ubeud, urue'
218 liar kleuet, ganaih, hana sah
219 liat kliet, likat, thö, khueng, krang
220 libas seupöt
221 libat balöt, lirèn, lilét, caw'ie'
222 libur pré
223 licik licén, beurigé', peurancöt
224 licin glue, licén
225 lidah lidah
226 lidi puréh
227 liga carikat
228 lihai ceureudé', lisé'
229 lihat eu, kalon, ngieng
230 liku kilo', leungköng
231 lilin dien, lilén
232 lilit lilét, palét
233 lima limong
234 limbah abeue', adén, lubeueng
235 limpah rö, murah até
236 linang meulinang-linang, meuréb-réb, meureunè'-reunè'
237 lincah cangkla', ranca'
238 lincir geulincé
239 lindas péh, giléng, tindéh
240 lindung meucheue, lindöng
241 linggis linggéh
242 lingkar lingka, glöng, simpè, gheueb, lingkang
243 lingkup top, röh
244 linglung bingong, binga
245 lingsir lham, löb
246 lintah inuen, lintaih
247 lintang linteueng, beunteueng, garéh
248 lintas lintaih, koh rèt, lingkeue
249 linting gulöng
250 linu meungob-ngob
251 lipan limpeuen
252 lipas keuraleueb
253 lipat lipat, pulèt
254 lipstik gincu bibi
255 lipur leunyap, sampöh
256 liput meusalöb, röh, teutöp
257 lirih peuleuheun-peuleuheun, leumböt
258 lirik keureuléng
259 lisan tutö, lésan
260 listrik listréb, lastréb
261 liter litè
262 liuk lampai, meulingie'-lingie, meulawin-lawin
263 liur ie babah
264 liut kliet, liet, juwiet
265 logam lugam
266 lohor leuhö
267 lokasi teumpat
268 lolong ranggöng, rawöng
269 lolos teusuet, lheueh
270 lomba lumba, adu
271 lompat gröb, chèn, lumpat
272 loncat gröb, lumpat, tajö
273 lonceng loncèng, geunta
274 longok ceungeue'
275 longsor luröh, luröih, ruröh, teureuban
276 lontar rhom
277 loreng kuréng
278 lorong juröng
279 los loih
280 lowong luweueng, soh
281 loyal seutiya
282 loyang löyang, talam teumaga
283 loyo leulah, leubeuen
284 luang soh, Iheueng, luweueng
285 luap meulimpah, meulimba', meuhönja'
286 luar luwa, aséng
287 luas lapang, luwaih
288 luat lan, ula'
289 lubang liyeueng, urue', lueng
290 lubuk lubö', seunong
291 lucu gleuen, gura, sublè
292 lucut lheueb, ploih, rampaih, reuböt
293 ludah iebabah, ludah, rudah
294 ludes habéh lheueh, reunab, sampöh sawiet
295 lugas luruih, teupat, meusahaja
296 lugu },
297 luka lut, buho', ruho'
298 lukis lukéh
299 luluh lulöh
300 lulus lulöih, lheueh, teusuet
301 lumat ancö, cèh
302 lumayan meumada
303 lumba-lumba bui la'öt, lumba-lumba
304 lumbung brandang, kröng, karöng
305 lumpuh lapè, lasa
306 lumpur leuhob, liche', lubeueng
307 lumrah kayém, umom
308 lumut siseue'
309 lunak leumpö'
310 lunas lunah, glah
311 luncur meusireü'
312 lupa tuwoe
313 luput gadoh, leunyap
314 lurus teupat, luruih
315 lusa loesa
316 lusin lusén
317 lusuh runyoh, supa', mutah
318 lutung lutöng
319 lutut teu'öt
320 lalu-lintas ula-ili, rèt ja'
Tentang Kamus Indonesia Aceh

Kamus Kamus Indonesia Aceh ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Aceh, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.