Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan K Menurut Kamus Indonesia Aceh

Index Kamus Indonesia Aceh
Kata Awalan K Menurut Kamus Indonesia Aceh
No Kata Arti
1 kabar calitra, haba, wareuta
2 kabel dawè
3 kabinet diwan meuntroe
4 kabul kabui, meukabui
5 kabung meukaböng
6 kabur plueng, balom
7 kabut sagöb, ngabö
8 kaca kaca, ceureumèn
9 kacak ceuka', geucai
10 kacang kacang, reuteue'
11 kacau kacho, kalöt, rusöh
12 kacung peusuröh
13 kadal taröm
14 kadang meujanjan
15 kadar kada
16 kadas kurab
17 kadi kali
18 kadim sipheut Tuhan, uroesingoh
19 kado hadiyah
20 kaedah ka'idah
21 kafir kaphé
22 kaget gameum, hugöb
23 kagok cantöi, rutot
24 kagum ceungang, ceungong, hireuen
25 kahang khöh, khieng, kh'ieng
26 kail kawé
27 kain ija
28 kaisar dawlah
29 kait kawét, kayét, kuwét
30 kajang kajeueng, peurumpöng
31 kaji sasat, seulidé'
32 kakak adeuen, bang
33 kakanda keukanda
34 kakang aduen, abang
35 kakao ba' suklat
36 kakas gukèe, canggè
37 kakek datö', nè', yahchi'
38 kaki gaki
39 kaku ceukang, krang
40 kala keutika
41 kalah talö
42 kalang kaleueng, keunaleung
43 kalap gadoh ingat
44 kalau sangkira, meungnyo
45 kalaupun bahpih meunan
46 kaleng köm
47 kali krueng
48 kalian gata mandum
49 kalimat kalimah, kheun
50 kalkulasi peunileueng
51 kalkulator alat keumira
52 kalung taloe takue
53 kalut karu, kalöt
54 kamar jurèe, karna
55 kambang ampöng
56 kambing kamèng
57 kambuh jilhab lom sakét, pileue
58 kambut gampét
59 kami kamoe
60 kampak baci, galang
61 kamper kaphö
62 kampung gampöng
63 kamus kamueh, kamuih
64 kan kon
65 kancap mupépé
66 kancil kancé, plandö'
67 kancing gancéng
68 kandang eumpueng, geurupöh
69 kandi baluem, punjöt
70 kandidat calun, beukai
71 kandung mumè, kandöng
72 kang bang, abang
73 kangkang pheueng, simpra'
74 kangkung rumpuen
75 kanibal ureueng pajön ureueng
76 kanjeng peuduka tuwan
77 kanopi teureupai
78 kans meuteumeung, meuteumèe, harapan, reuweung
79 kantong baluem, bèb, kèb, kéhbajèe
80 kantor kantö
81 kantung baluem
82 kanun reusam, kanun, adat
83 kanvas ija teureupai
84 kap tudöng, tampöng
85 kapak baci, galang
86 kapal kapai
87 kapan pajan
88 kapar meusiseue, teuhanta
89 kapas gapeueh
90 kapasitas mèe, jeued, padum lèt
91 kapat musém luloh
92 kapital raye', buruf
93 kapitalis kawöm po mudai
94 kapok jra, tèebat, hanlé
95 kaprah ladém, biyasa
96 kapten kapitèn
97 kapuk kröng
98 kapulaga gapulaga
99 kapung meu'apöng-'apöng
100 kapur gapu
101 karam lham, ngob
102 karang kareueng, batèe kareueng
103 karantina teumpat nyang meukléh
104 karat geuratan
105 karbit keu reubét
106 karbol ubat poh kumeun
107 karcis keureucih
108 karena sabeub, saweueb
109 karet geutah
110 karib toe, krabat, waréh
111 karier mubeudoih lam udép
112 karisma peungaba, teureukah
113 karnaval pawè
114 karpet ija teureupai
115 karuan meuthèe, meuteuntèe
116 karung beluemguni gasa, guni
117 karya keureuja, buet, peuneugèt
118 karyawan peugawè
119 kasad meukeusud
120 kasar gasa, reukuet
121 kasatmata deuih takalon, nyata leumah
122 kasi bré, jö'
123 kasiat kasiet
124 kasih sayang
125 kasihan weueh, puweueh
126 kasino lapa' judi
127 kasir tukang mat pèng
128 kasmaran mabo' beureuhi
129 kastrasi gasi, geunasi
130 kasur kasö
131 kasus masalah, peukara, urösan
132 kata narit, tutö;
133 katak canggue'
134 katarak peunyakét mata
135 kates peuté'
136 katrol pè, bohpè, takai
137 katung meulang-lang
138 katup thueb
139 kawa-kawa geulabah, rambideuen
140 kawah babah gunong
141 kawin meukawén, meunikah
142 kaya Ie atra, muboinah
143 kayuh kayöh, keumayöh
144 keburu röh awai, leubèh dilèe
145 kecamuk jeupheue'
146 kecantol meusangköt
147 kecek buha', burat, beurakah
148 kecil hati teupèh até
149 kecimpung puga buet
150 kecuali keucuwali, hanaröh, malingkan
151 kecubung batèe keucuböng
152 kecup kucueb, cöm
153 kedah teuhah
154 kedai keudè
155 kedaluwarsa leumpaih watèe
156 kedap jab hanmböh suwara
157 kedongdong keurundöng
158 keju kiju, dadéh thö
159 kejut teukeujöt
160 kekal keukai, baka
161 kekang keukang, kang
162 kekar gab
163 kekel kriet, liet
164 keker teurupöng, trupöng, kèkè
165 kekok cantöi, canteuen
166 kelabang limpeuen
167 kelabu keulabèe, klabèe
168 keladi leubue
169 kelahi paké, mupaké, meulho
170 kelak dudoe, uroedudoe
171 kelalang tayeuen
172 kelam klam, reudè, reudö'
173 kelambit seumantöng
174 kelambu kleumbu, keuleumbu
175 kelana meusapé, musapé
176 kelang-kelok meukilo-kilo
177 kelangkang klangkang, keulangkang pha
178 kelap-kelip meuklèp-klèp
179 kelapa u, klambé
180 kelar lheueh, seuleusoe
181 kelas glah bak sikula, teurata'
182 kelasak prisè kulét
183 kelat klat, reuhang
184 kelayu ba' klayu
185 kelebek meuklipè'
186 keledai barai, keleudè, hima
187 kelengar pansan, pinsan
188 kelenjar keuleunja, kleunja
189 kelepek meukulè'
190 kelepet meulipat
191 kelikir gleueng-gleueng
192 keliling lingka, keuliléng, puséng
193 kelilip röh dhöi lam mata
194 kelimpungan bingong, ngeut
195 kelinci ranab, hareunab
196 Keling kléng
197 kelip seupét keureutaih
198 keliru salah
199 kelok leungköng, kilo, lingköng
200 kelola peutimang
201 kelompok jeumeu'ah, kawöm
202 kelongkong boh leupieng
203 kelongsong keulusöng, keurusöng
204 kelopak bati, pati, upéh, situe'
205 kelotok leukang
206 keloyak teupulie'
207 keluang Ihong, kluang
208 keluar teubiet
209 keluarga keuluwarga
210 keluh meurawé
211 kelulut agaih, krimue
212 kelupas pulië, peusieng
213 kelut kalöt
214 keluyur meurawoh
215 kemah kimah, seueng
216 kemala keumala
217 kemarau musém khueng
218 kemari keunoe
219 kemarin baroe
220 kemas keumaih
221 kembali riwang, gisa, pulang
222 kembang keumang, kumbèe
223 kembar keumbeue
224 kembung keumong, beuténg, seungkoe
225 kemeja bajèe keumeja
226 kemelut kalöt
227 kemenakan keumuen
228 kemenyan keumunyan
229 kemiri kumiroe, kiroe
230 kempit geupét
231 kemudi kumudoe, keumudoe
232 kemudian dudoe
233 kena keunong
234 kenal turi, meuturi
235 kenan tém, neutém
236 kenang ingat
237 kencana meuih
238 kencing töh 'ie'
239 kendi birie', dura, tura, rutu
240 kentang boh gantang
241 kentut geuntöt
242 kenyang troe, taré' pruet
243 keong sipöt
244 kera bue
245 kerabat kawöm, waréh
246 kerah krahbajèe
247 kerak kra', euncit
248 keram keumarom
249 keramas keuramaih
250 keramat kramat
251 keran kran
252 keranda kreunda
253 kerang kreueng
254 kerangka rungkha
255 kerangkeng kunuröng
256 kerani krani
257 keranjang baköi, beuleunta', raga
258 kerap kayém
259 keras kreueh
260 kerasan lulöt
261 keraton keurajeuen
262 kerawang keurawang, krawang
263 kerbau keubeue
264 kerdil bukrie', bukèe, bukhèe
265 kerdut kröt, keudöt
266 kere papa
267 kerempeng pijeuet ruet, bangkèh
268 keren tari, gagah
269 kering thö'kréng
270 keringat reu'öh
271 keripik kripèt
272 keriput kröt
273 keris kréh, siwaih
274 keriting geurutèn
275 kerja buet, keureuja, hareukat
276 kerling keureuléng
277 kernet keunèt
278 kerongkongan marèh, reukueng
279 kertas keureutaih
280 kerudung tudöng, ija töp ulèe
281 kerumun hudöm
282 kerut kröt
283 kesan teu'ingat
284 kesandung meugantoih, meusantoih, meu'antö'
285 kesasar sisat, salah jalan
286 keselak teurhö', teusrö'
287 kesima ceungong
288 ketan breueh leukat
289 ketar pheu
290 ketat keutiep, meukeutiep
291 ketawa khém
292 ketek prahö mèusén
293 ketela keutila
294 ketemu meurumpo', meuteumèe
295 keteter tinggai ji'öh jiliköt
296 ketiak geutie'
297 ketiban teukeunong, meuteumèe
298 ketika teuteuka, teukala
299 ketok geuto', pèh
300 ketopong keutupöng, kupiyah
301 ketumbar aweueh
302 ketupat keutupèt
303 khas khusöih
304 khasiat kasiet, moseutajab
305 khatam tamat, habéh
306 khianat kiyanat,
307 kiai ureueng malém, ulama
308 kijang glueh
309 kilah dalèh
310 kilang pobré'
311 kilik glie'
312 kilir meukilah
313 kincir jeungkhi
314 kincup kuncöp
315 kini jinoe
316 kipas kipaih
317 kir pré'sa, kér
318 kira bileueng
319 kiranya sang, ada'
320 kiri wie
321 kirim kirém
322 kiruh keudoe
323 kisah calitra, hikayat, késah
324 kisruh kacho balo
325 kita geutanyoe
326 kiting kuköt, kruköt
327 klimaks akhé buet
328 klinik balè ubat
329 kodok canggue'
330 koja balang
331 koki tukang teumaguen
332 kolam kulam, kulah
333 kolom ruweueng, sagoe
334 kolong ruweueng yub
335 koloni tanoh jajahan
336 kolot kulot
337 komandan kumeundan
338 komando prèntah, keumeundö
339 komplet leungkap
340 komposisi nyang teukandong
341 konflik meuseuliséh
342 kongkret na nyata
343 kongres mo'tamar
344 konotasi pikéran mupawöt
345 konsumen ureueng ngui
346 koordinasi cara meu'ato
347 kopek pulie', sulie', plue'
348 kopi kupi
349 kopiah kupiyah
350 koprol pulapingkui
351 koran surat haba
352 korban kurubeuen
353 korek tuweueh
354 koreksi peuteupat
355 korelasi meusangköt pawöt
356 korting peukureueng yum
357 korup reuloh
358 korupsi pajöh pèng
359 kosen rungkha pintö
360 kosong lapang, soh
361 kostum peukayan khusöih
362 kotor kuto
363 koyak teupr'ie'
364 kram ceukang
365 kreasi peuneugèt
366 kribo geurutèn
367 kriminal meulangga huköm
368 krisis geunténg
369 kritik teugah
370 kritis geunténg
371 krusial rumèt
372 ku kèe
373 kuah gulè, kuwah
374 kuala babah krueng
375 kualat daröhaka
376 kualitas teureuta'
377 kuartal Ihèe buleuen
378 kuas kènsè ceumeucat
379 kuasa kuwasa, keuwasa
380 kuat gab, teuga
381 kuatir gundah
382 kubang kubeueng, kubang
383 kubung bue angèn
384 kubur jeurat
385 kucar-kacir phang-phoe
386 kucek upie, pleu
387 kucil pinyèt
388 kucing mié
389 kucup cöm, kucueb
390 kuda guda
391 kudis kudé, rapheue'
392 kudung ija töpulèe
393 kue peunajöh
394 kujur keurawat
395 kuku gukèe
396 kukuh kong
397 kukur geulungku
398 kukus sangku
399 kuli ureueng tuengupah
400 kulit kulét
401 kultur tamadön
402 kulum kabom
403 kumal runyoh
404 kuman kumeun
405 kumandang meugawöng
406 kumis misè
407 kumpul kumpöi
408 kumuh leubeueng, meu'abeue'
409 kunci gunci
410 kuncup kuncöp
411 kuning kunèng
412 kunjung kunjöng
413 kuno jameuen
414 kuntilanak buröng
415 kunyah mamoh, jakeuen
416 kunyit kunyèt
417 kupang gupang
418 kupas pulie', Ihut, lut, leut
419 kuping punyueng
420 kupu bambang
421 kura keukura
422 kurang kureueng, hanséb
423 kuras limeuih, seuet, prah
424 kuring kuréng, plang
425 kurir suröhan
426 kurma kureuma
427 kursi keurusi
428 kurun kurön
429 kurung kuröng
430 kurus pijuet
431 kusam balom
432 kusta peunyakét budö'
433 kusut kusöt
434 kutang bajèe hana sapai
435 kutil geutuet
436 kutu gutèe
437 kutub kutöb
438 kutuk kutö'
439 kalang kabut bingong
440 karakter sipheuet, akhla', laku, tabi'at
441 kang mas cutbang
442 katimun timon
443 kelerek krani
444 klier jeureunèh, jeulaih
445 kotak-katik uta'-até'
446 kwitansi tanda teurimong
Tentang Kamus Indonesia Aceh

Kamus Kamus Indonesia Aceh ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Aceh, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.