Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan G Menurut Kamus Indonesia Aceh

Index Kamus Indonesia Aceh
Kata Awalan G Menurut Kamus Indonesia Aceh
No Kata Arti
1 gabah aneu' padé
2 gabung ikat, beureukaih, tamong
3 gabus eungköt bacé
4 gaco jawara
5 gadai gala, peugala
6 gadang meujaga malam
7 gading gadéng
8 gadis aneu' dara
9 gaduh paké, riyoh
10 gadungan peuleusu, pleusu, teunirèe
11 gaek useueng
12 gaet caw'ie', kawét, kayét
13 gagah teuga, kha, gab
14 gagal hana jeut, hana wasé
15 gagang angké
16 gah meuceuhu, meugah
17 gaib gayéb, rayéb
18 gairah h'eut, haseurat, guransang, beureuhi
19 gaji upah, peunayah
20 galah reunong
21 galang kaleueng, keunaleueng, landaih
22 galas piköilan, geunulam
23 galat silap, meusalah
24 galau kacho
25 gali kueh, kurö', kuré, limeuih
26 gamat seuntöh, gamèt
27 gambang jlaih, muphöm
28 gambar gamba, lukéhsan
29 gambir gambé
30 gambus gamböih
31 gamis bajèe keumèja
32 gampang mudah, mangat, phui
33 gampar tampa, teupue'
34 ganas juwah, pindoe, bisoe
35 gancu gancu, kawét
36 ganda keumbeue, sipasang, sijudö
37 gandeng seumong, sambat, bahue, gandéng
38 gandum gandöm
39 gang juröng
40 ganggu peukaru
41 gani kaya
42 ganjal keunaleueng
43 ganjar peukeunong
44 ganjen teu keuch'a'
45 ganjil anjé
46 ganjur tumba'
47 gantar galah
48 ganti gantoe, tuka,
49 ganting ghuen
50 gantung sawa', sangköt, Ihat
51 ganyah pleue, uet
52 gapai ceugöt, ceupeueb
53 gapura pintö khöb, pintö geureubang
54 gara-gara sabeub, saweub, seubab
55 garam sira
56 garang gasang, ganaih
57 garansi angkèe, tanggöng
58 gardu geureudu
59 garing creueng, garéng, rangoe
60 garis atöran, baréh, banja, caleuet
61 garpu geureupu, inong camca
62 garu careueh, cureueh
63 garuk garö
64 garung rawöng, ranggöng
65 gas gah, gaih
66 gasak trom, teurajang
67 gasing gaséng
68 gatal gatai, leuho
69 gaul meungon, meusabat, meurakan
70 gaung seumeu'öt
71 gawang ghön bhan
72 gawat mupaloe
73 gaya ragam, lagèe
74 gayuh kayöh
75 gayung cinu, gayöng
76 gede raye'
77 gedung geudöng, bangonan
78 gegas mubagaih-bagaih
79 gegep peunyeupét
80 gejala keumeuteuka saboh hai
81 gelagat geulagat, tanda
82 gelak gleuen
83 gelandang meurawoh, meurateueb
84 gelang gleueng
85 gelanggang glanggang, lapa'
86 gelap klam, seupöt, suram
87 gelar lakab, gla, nan
88 gelas glah, glaih
89 geledah geulidah, pré'sa, tuweueh
90 geledek guröh, geulanteue
91 gelek giléng
92 gelembung kuboh, sikeumböng
93 geleng laasé'ulèe, meu'asé'-asé'
94 geletak tie' droe
95 geli gü, gleuen
96 geliat plohkeurawat
97 gelimpang meugeurimpheueng
98 gelincir teugeulincé
99 gelingsir sumpruet
100 gelinjang meuchèn-chèn
101 gelintir sikawan
102 gelisah beulisah, geulindan
103 gelitik glè', gli'
104 gelombang bakat, geulumbang, riyeu'
105 gelora meukancöi
106 geluduk guröh
107 gelugut meukhieb khieb
108 geluk glö', tima
109 gema seumeu'öt, su, meusu
110 gemar gala' that
111 gembala keumiet
112 gembira ranca', seunang
113 gembleng .teumpa, teumpeuen
114 gembok brue' gunci
115 gembung keumong, keumböng
116 gemerlap jeureulah, meujeureulah
117 gemetar meugo'-go', meukhieb-khieb
118 gemilang gètthat wasé
119 gempa geumpa
120 gempar kiröh, karu
121 gempur seurubue
122 gemuk teumbön
123 gemulai leunta'-leuntö
124 gemuruh gurangan
125 genah patöt, muphöm
126 genang teudong, meugeunang
127 genap geunap, séb
128 gencar hana putöh-putöh, leugat
129 gendang geundrang
130 gendut bu'ieng
131 generik umom, ladém
132 geng sikawan ureueng
133 genggam reugam, geunggam
134 gengsi meuruwah
135 genit teukeuch'a'
136 genius leupah that carong
137 genjang siröng, mupilo
138 genjot geunchot
139 genta geunta
140 gentar teumaköt
141 gentayang meurawoh, meuhuyön-huyön
142 gerah hugöb, ugöb
143 gerak minah, pinah, mumèt-mèt
144 geram gr'am, beungèh that, beurigèn
145 gerangan alèh, kadang, kunon
146 gerbang pintö tamong u leuen
147 gerbong drè'si, guruba' geuritan apui
148 gergaji gogajoe; geugajoe
149 gerhana (geurana
150 gerigi meugigoe-gigoe, meugeureugöh
151 gerimis ujeuen rintè'
152 gerlap meukilat-kilat
153 gerobak geureubha'
154 gerombong meukawan, pasökan
155 gersang thökréng
156 gesek giséng
157 geser seu', iseu'
158 getah geutah
159 getar geunta, meugeuta
160 getil cut'iet, cudiet, cubeut
161 getis rapöh
162 getok keuto'
163 giat jeumot, gigèh
164 gigi gigoe
165 gigil sijue
166 gigit kab, yeueh, nyeuh
167 gila jawai, majeunun, meunta, pungo
168 gilas gilho, péh, pleu
169 giling giléng, péh, seumeupéh
170 gilir gantoe, tuka, puta
171 gincu gincu, bincu
172 ginjal boh keuieng, boh arön
173 gir prèwè
174 girang seunang até
175 giring bahu, hue
176 glamor jeureulah
177 glukosa datsaka lam teunaman
178 goda peukaru
179 gol ghön bhan, jilöb lam ghön
180 golek meugulé
181 gondok peunyakét cugong
182 gondol nyeuih, nyeueh
183 gongseng Iheue
184 gonta-ganti meugantoe-gantoe
185 goreng cröh, guréng
186 gores guréh, garéh, curéh
187 gori boh kulu
188 gorok sie, koh
189 gosip péteunah, upat
190 gosok uet, gisè, geuso'
191 gosong angoih, hangoh
192 got lueng, paré'
193 goyah leungo
194 goyang alèh, geumböt, linggang, ayön
195 grad meuruwah, meureutabat
196 graf harah, haraih
197 gratis hana bayeue, pré
198 gravitasi teunaga taré'-teumaré' bumoe
199 gua guha
200 gubris pakoe, hiroe
201 gubuk jambö ubeuet
202 guci guci, geutöm
203 gugah pubangkét, peubeudoh
204 gugat peudongdawa, tuntöt janji
205 gugup gabhue', binga
206 gugur luröh, ruröh, runtöh
207 gula saka
208 gulai kuwah gulè
209 gulali gula taré
210 gulat meulho
211 guling gulé, meupunyo-punyo
212 gulir meugulé, muputa
213 gulung gulöng, gampöi, kuweueng
214 gumpal bungkaih, buliet, geupai
215 guna pa'idah, ngui
216 gunawan ureueng meubudi
217 gundah gundah
218 gundul buköng, loih
219 gunjing upat, ruhé, péteunah
220 guntur guröh, glanteue
221 gunung gunong, glé
222 gurau meugura-gura, muwayang, meuseunda
223 gurih mangat, seungam
224 guru gurèe
225 gurun gurön, khirab, padang anoe
226 guyur sibu, 'siram, plè
227 gigeh gigèh, tangköh
228 gacuk kacö, gacö'
229 gelagapan teubinga-binga
230 gelimut keuluböng
231 geulinding meugulé
232 ginsul gigo meutaring
233 goci geutöm, guci, guroe
234 gugs tumpö', teunumpo'
Tentang Kamus Indonesia Aceh

Kamus Kamus Indonesia Aceh ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Aceh, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.