Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan O Menurut Kamus Indonesia Jawa

Index Kamus Indonesia Jawa
Kata Awalan O Menurut Kamus Indonesia Jawa
No Kata Arti
1 obat
2 obat-obatan sawenané obat
3 obeng drèi
4 oblong kaos ora ana gulonan
5 obor
6 obral adol barang kanthi rega murah
7 obrol ngomong gegorohan umuk-umukan
8 obrolan omongan
9 oceh uni (tumrap manuk)
10 ocehan unén-unén
11 odol
12 ogah emoh; wegah
13 ogah-ogahan aras-arasen
14 ogok nyogoki nganggo géntér
15 ojek ojek
16 olah nggarap (tumrap sawah); mbumboni (tumrap lelawuhan)
17 olak-alik diwolak-walik
18 olang-aling jempalikan merga krasa lara
19 oleh-oleh sing digawa mulih diwènèhnè wong ngomah
20 olok moyoki
21 ombak
22 ombyok dhompolan; krabat
23 omel nggrundel
24 omong gunem
25 ompol uyuh kang metu nalika turu
26 ompong cepot untuné
27 oncom témpé bungkil
28 onderdil alat-alat pérangané mesin
29 ongkang luwih dhuwur panggonané
30 ongkos wragad; opahan
31 onta unta
32 ontran-ontran gègèran; prakara sing njalari ramé
33 opak krupuk
34 opas agèn polisi
35 open openan; piranti kanggo manggang roti
36 oper ganti sing nyekel
37 oplos campur
38 oplosan campuran (tumrap beras)
39 opor lawuhan diolah kanthi santen
40 orak-arik ngokèr-okèr
41 orang
42 oret nyorèk-nyorèk
43 ornamen gambar rerenggan
44 orok bayi
45 orong-orong orong-orong gong; kèwan bangsa jangkrik
46 otak polo
47 otak-atik ngrèka; digathuk-gathukaké
48 otot
49 oyak mbledik; tansah nagih
50 oyong nggawa mrana-mréné
51 ocok dipoyoki
52 ongkang-ongkang linggih kang sikilé gumantung
53 Owel éman
54 ongkek ngogak-ogak
55 orot ngentèk-entèkaké; mbeboros
56 ombyokan dhompolan; krabat
57 oseng-oseng osèng-osèng
58 obat-abit diontang-antingaké
59 obrok garapan dudu adén-adén; garapan kasar
60 obrokan garapan dudu adén-adén; garapan kasar
61 obyak keder; dedreg
62 obyok-obyok tayuban; nanggap lèdhèk
63 obyok kerja bareng
64 obyokan kerja bareng
65 ogel-ogel mlaku ménggak-ménggok (tumrap ula)
66 oglak-aglik oyag-ayig arep coplok
67 oglek diogak-ogak dioglak-aglik
68 ogrek ora pengkuh; gampang bubrah
69 ogrok sogok
70 olor metu nganti dawa
71 omyang dleming (marga lara); guneman; omong
72 opat-apit ngobahaké kipit-kipit
73 osak-asik mbiyaki; nggoléki
74 otot-ototan padha golèk menangé dhéwé
75 owelan methithil banget
76 owol ngudhal-udhal (tumrap kapuk)
77 oyong-oyong mrana-mréné gawa barang
Tentang Kamus Indonesia Jawa

Kamus Kamus Indonesia Jawa ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Jawa, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.