Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan K Menurut Kamus Indonesia Jawa

Index Kamus Indonesia Jawa
Kata Awalan K Menurut Kamus Indonesia Jawa
No Kata Arti
1 kabar warta; pawarta
2 kabar angin kabar sing durung nyata
3 kabul katurutan; kasembadan
4 kabur katut angin; ilang; muspra
5 kabut mendhung
6 kaca pangilon; gedhah
7 kaca benggala pangilon gedhé
8 kacamata tesmak; kaca tingal
9 kacang kacang
10 kacang hijau kacang ijo
11 kacang panjang kacang lanjaran
12 kacang tanah kacang
13 kacung jongos bocah cilik
14 kadal kadal
15 kadar
16 kadas kadas (lelara ing kulit)
17 kadi jaksa babagan agama Islam
18 kado kadho
19 kafan mori; ules mayit
20 kaget kagèt
21 kagok kandheg; kena alangan
22 kagum éram; gawok
23 kain bebed; tapih
24 kain panjang jarik
25 kait cantolan
26 kakak kakang, mas (tumrap lanang); mbak (tumrap wadon)
27 kaki
28 kaku kaku; ora lemes
29 kalah kasoran
30 kalap dijupuk lelembut
31 kalau yèn; mungguh ing
32 kalem sarèh
33 kaleng umplung
34 kali ping
35 kalimat
36 kalis ora bisa campur
37 kalkun pitik kalkun
38 kalung kalung; anggèn-anggèn gulu
39 kamar senthong
40 kambang kampul
41 kambing
42 kambuh kumat
43 kampiun sing pinunjul dhéwé
44 kampret
45 kampung kampung
46 kamu koen, kowe, awakmu, sampeyan, peno, panjenengan
47 kanan tengen
48 kancing benik; sindik
49 kandang kandhang
50 kandas pentog
51 kangen kangen
52 kangen-kangenan padha patemon ngesokaké rasa kangené
53 kanji pathi télo
54 kantong kanthong
55 kantor papan kanggo ngurus warna-warna urusan
56 kapal prau
57 kapan kapan (pitakon)
58 kapan-kapan semaya
59 kapas
60 kapital pawitan
61 kapur gamping
62 karang
63 karangan roncén; pangira; anggitan crita
64 karat tèyèng
65 karawitan unining gendhing gamelan tanpa jogéd
66 karcis karcis
67 karena
68 karet tlutuh wit sing digawé ban
69 kartu kertu
70 kartu besar kertu walandha
71 kartu kecil kertu cina
72 karung karung saka goni
73 karya pagawéan; nindakaké
74 kas penyimpenan dhuwit; kothak
75 kasar kasap; ora alus
76 kasih
77 kata tembung; basa
78 kauman kampung saubengé masjid
79 kaus mojah
80 kawat kawat; tali saka wesi utawa kuningan
81 kawin nglakoni jejodhoan
82 kaya sugih
83 kayangan kahyangan; awang-awang
84 kayu kayu
85 kayuh mancal sepèdhah
86 kebakaran kobongan
87 kebanjiran kena banjir; keleban
88 kebobolan bedhal; jebol; kelebon; kecolongan
89 kebuli sega sing masaké dicampur karo lelawuhan
90 kebun pekarangan
91 kecambah cambah; thukulan kacang ijo
92 kecap
93 kecerdasan kalantipan
94 kecopetan kena kutil
95 kecukupan rada sugih
96 kedalaman jerone keladuk
97 kedinginan kademen
98 keedanan kepéncut; kasmaran
99 kehabisan kentékan
100 kehormatan diurmati; pangaji-aji; ajining dhiri
101 kehujanan kena banyu udan sing saka awang-awang
102 kejaksaan panggoné jeksa
103 kejar buru
104 kejatuhan ketiban
105 kejauhan saka adoh; adoh banget
106 kekasih sing diasihi; sing ditresnani
107 kekayaan bandha
108 kelahiran papan anggoné lair
109 kelakuan solah tingkah
110 kelamaan kesuwén
111 kelanggengan akhérat
112 kelapa muda degan
113 kelaparan keluwén
114 kelebihan kawruh sing ngungkuli liya-liyané
115 kelelahan kesayahan
116 kelingking jenthik
117 keluar wetu
118 keluarga batih
119 kemalaman kewengén
120 kemalingan kelebon maling
121 kemarin wingi
122 kemasukan kelebon
123 kemayu kenès banget
124 kembali mulih
125 kembalian jujul
126 kenaikan tambahan
127 kentut entut
128 kenyang wareg
129 kepagian késuken
130 kepala gundhul
131 kepedasan keladuk pedesé; kepedesen
132 kepercayaan ila-ila
133 kepiting yuyu
134 kepribadian bebudhen
135 kera
136 kerahasiaan barang kang wadi
137 kerajinan kasregepen; gawéan tangan
138 keramaian tontonan kang ramé
139 keramas jamas
140 kerangka warangka
141 keras atos
142 keraton daleming ratu; kedhaton
143 kerdil
144 kereta kuda andhong
145 kering
146 keris keris, cundrik
147 kerja nyambut gawe
148 kertas dluwang
149 kesaktian kasektèn
150 kesalahan kaluputan
151 kesampaian kasil; kaleksanan
152 kesanggupan kasanggeman
153 kesemutan gringgingen
154 ketagihan adreng kepingin
155 ketahuan kaweruhan
156 ketamuan ketamon; kemalingan
157 keterkaitan duwé hubungan
158 keuntungan bathi
159 kewajiban
160 kewalahan waringuten
161 kewibawaan kamulyan; kaluhuran
162 keyakinan kapercayan; pangandel
163 kiasan candra
164 kira-kira
165 komat-kamit umik-umik
166 kuah duduh
167 kuali wajan
168 kuda jaran
169 kudis gudig
170 kulum emut
171 kumbang wangwung
172 kuning jené
173 kuning gading kuning enom
174 kusen uger-uger
175 kata-kata gunem-gunem
176 kemana menyang ngendi
177 kadang-kadang arang; sok
178 kata dasar tembung asal
179 katanya
180 kartu remi kertu gedhé
181 kemaren wingi, kalawingi
182 kalahan ajegan kalah
183 kacel ora bisa mempur
184 kadasan kadasen
185 kagetan kagètan
186 kah (tanya) -ta (mis: benarkah? = iyo ta?)
187 kan (perintah) -no (mis: ambilkan = jupukno)
188 kancing baju benik
189 kancing sanggul susuk kondhé
190 kaos oblong kaos ora ana gulonan
191 karaten tèyèngen
192 kasat mata katon; iso dideleng
193 kecampuran kecampurn
194 kecap-kecap obah-obah lan nywara (tumrap cangkem)
195 kehabisan akal kentékan akal
196 keinginan (cita-cita) gegayuhan
197 kelaharan kena lahar
198 kelangenan selir; apa-apa sing disenengi
199 kelarisan dagangané entèk kabéh marga saking larisé
200 kelebaran kekamban; kejembaren
201 kelewat cepat kesusu; kerikaten
202 keompolan kena ompol
203 kepala binatang endas
204 kepelantrang keblasuk; kesasar
205 kerikil besar gragal
206 ketanggor ketumbuk; tempuk karo; kepapag karo
207 ketanggungan ora nyukupi; lagi nengahi nyambut gawé
208 kewadahan diwadahi ing
209 kira (sangka) wastani
210 koboran kepadhanen (tumrap obor)
Tentang Kamus Indonesia Jawa

Kamus Kamus Indonesia Jawa ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Jawa, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.