Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan N Menurut Kamus Indonesia Jawa

Index Kamus Indonesia Jawa
Kata Awalan N Menurut Kamus Indonesia Jawa
No Kata Arti
1 naas cilaka
2 nadar kaul
3 nafkah pametu sing ditampaaké marang sing wadon
4 nafsu
5 naib sesulih penghulu
6 naik munggah; tambah; wuwuh
7 najam lintang
8 najis najis
9 nakal ndhugal; ora manutan
10 nalar angen-angen; budi
11 naluri turun; leluhur sing nurunaké
12 nama
13 nampan baki
14 nanas nanas
15 nanti mengko, mangke
16 nasehat pepéling
17 nasi sega
18 nasib pepesthèn
19 nasihat pitutur
20 negara pemeréntah
21 nekat ndlarung
22 nelangsa rumangsa apes
23 neraka neraka
24 netral ora ngiloni sapa-sapa
25 ngarai palemahan sing murah banyu lan subur
26 ngeri giris
27 niat ancas; maksud
28 nikah
29 nikmat énak; kepénak
30 ningrat keturunan para luhur
31 nisan maésan
32 nista
33 noda reged
34 normal lumrah
35 nujum lintang-lintang
36 nukil ringkesaning surasa
37 nukilan ringkesaning surasa
38 nyala murup
39 nyali peru; rempelu
40 nyaman
41 nyamplung beton sadagingé
42 nyamuk jingklong
43 nyata murni; nyata; pancén
44 nyawa sukma; jiwa
45 nyenyak angler
46 nyenyat nyenyet; sepi
47 ngawur ngawur
48 nonton nontok
49 ngincer ngeremaké mripat sesisih; mélik banget marang
50 nadaran ngleksanani kaul
51 nahkoda sudagar palayaran; kaptén prau
52 nama ejekan pepoyok
53 nangka muda gori
54 nasi kering sego garing; krupuk gendar
55 nenek (atau kakek) embah
56 ngampret cilik banget
57 ngareti nalèni nganggo karét
58 ngecori nyiram; ngesoki; ngejogi
59 ngejami ngétung wektu nganggo jam
60 ngepaki mbunteli
61 ngerampok ngècu
62 ngimami mimpin
63 ngimbali ngopahi
64 ngodol-odol ngudhét-udhét ngetokaké ususé
65 ngolang-aling jempalikan merga krasa lara
66 ngoyak terus; mbledig ngoyak terus; mbledig
67 nyeleneh béda karo liyané
Tentang Kamus Indonesia Jawa

Kamus Kamus Indonesia Jawa ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Jawa, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.