Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata/frase Awalan L Menurut Kamus Basa Sunda LTIS

Index Kamus Basa Sunda LTIS
Kata/frase Awalan L Menurut Kamus Basa Sunda LTIS
No Kata/frase Arti
1 labuh jatuh
2 lada pedas
3 laden pelayan
4 lagu lagu
5 laguna lagunya
6 lahan lahan
7 lahir lahir
8 lain bukan bukanlah
9 laja lengkuas
10 lajur kolom
11 laksamana laksamana
12 laku laku
13 lambak gelombang
14 lambang lambang
15 lamping lereng
16 lampu lampu
17 lamun apabila bila jika kalau kalaupun kalo seandainya
18 lamur rabun
19 lancar lancar
20 langganan langganan pelanggan
21 langgeng abadi
22 langit langit
23 langka langka
24 langlang tinjau
25 langsung langsung
26 lantaran lantaran
27 lantip tertib
28 lapang lapangan
29 lapar lapar
30 laporan laporan
31 larangan larangan
32 laras laras
33 latihan berlatih latihan
34 lauk ikan
35 laun lambat
36 laut laut
37 lawan lawan
38 lawon kain
39 layan layan
40 layanan layanan
41 layar layar
42 layon jenazah mayat
43 Lebaran lebaran
44 lega luas
45 lembaga lembaga
46 lembaran lembaran
47 lembur kampung
48 lemes halus
49 lempeng lurus
50 lengkong lengkong
51 letak jilat
52 letnan letnan
53 liang lubang
54 licik licik
55 lila lama
56 lima lima
57 limpas luber
58 lingkungan lingkungan
59 lini gempa lindu
60 lintuh montok
61 lir bagaikan
62 lisensi lisensi
63 listrik listrik
64 liter liter
65 liwat lewat
66 loba banyak jamak
67 loka situs
68 lokasi letak lokasi
69 lolong buta
70 los los
71 lowongan lowongan
72 luar luar
73 lucu lucu
74 luhur atas tinggi
75 lukut lumut
76 lulus lulus
77 lulusan lulusan
78 lumayan lumayan
79 luyu sesuai
80 laha-loho melihat-lihat
81 lahanna lahannya
82 lainna bukankah bukannya
83 laki-rabi rumah tangga
84 laku-lampah [f] perilaku
85 lalajo menonton nonton
86 lalaki lelaki laki-laki pria
87 lalakon peranan
88 lalampahan perjalanan
89 lalangsé tirai
90 lalangséna tirainya
91 lalawanan perlawanan
92 lalawora gegabah
93 laleur lalat
94 lambar lawon buah kain
95 lambokot belepotan
96 lampah kelakuan tindak
97 lancah laba-laba
98 lanceuk kakak
99 landeuh lembah
100 landian alias julukan
101 langgananna pelanggannya
102 langlangan tinjauan
103 lantaran éta karenanya
104 lanté lantai
105 laporanana laporannya
106 laér jauh
107 lebu abu
108 legleg telan
109 lekasan berakhir
110 lembong lembong
111 lengkepan lengkapi
112 leubeut lebat
113 leuheung mendingan
114 leukeun tekun
115 leuleus lemas
116 leumpang berjalan
117 leungeun tangan
118 leungeunnya tangannya
119 leungit hilang
120 leungitna hilangnya
121 leupas lolos terlepas
122 leuseuh lusuh
123 leutak lumpur
124 leutik kecil
125 leuweung hutan
126 leuweung tutupan hutan lindung
127 leuwi lubuk
128 leuwih lebih terlebih
129 leuwih hadé sebaiknya
130 leuwih jero lebih dalam
131 leuwih tiheula lebih dahulu lebih dulu terlebih dahulu terlebih dulu
132 lianna lainnya
133 lieur pusing
134 lila-lila lama kelamaan lama-kelamaan
135 lilana lamanya
136 limaan berlima
137 limpeuran pelupa
138 lin dan lin dan
139 lindeuk jinak
140 linyok menipu
141 lipet lipat
142 lisung lesung
143 liwar bandel
144 lobana banyaknya
145 logor longgar
146 lolobana kebanyakan
147 lomari lemari
148 lombang lubang
149 lucir berminyak
150 luhurna atasnya ketinggiannya luhurnya
151 lulugu pimpinan
152 lulumpatan berlarian
153 lumaku berlaku
154 lumangsung berlangsung terjadi
155 lumpat berlari lari
156 luncat loncat
157 lého iler ingus
158 lélépén cincin
159 léncop lancip
160 léngkah langkah
161 léngkahan langkahi
162 léngkob lembah
163 létah lidah
164 létkol letkol
165 lééh meleleh
Tentang Kamus Basa Sunda LTIS

Kamus Basa Sunda LTIS (Loka Tarjamah Otomatis Indonésia-Sunda)

Kamus Basa Sunda LTIS (Loka Tarjamah Otomatis Indonésia-Sunda) memuat 4401 lema. Isi (kata dan arti) dalam kamus ini merupakan hasil dari ekstraksi paket kustom distro Linux Kuliax dari repository UGM.