Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata/frase Awalan E Menurut Kamus Basa Sunda LTIS

Index Kamus Basa Sunda LTIS
Kata/frase Awalan E Menurut Kamus Basa Sunda LTIS
No Kata/frase Arti
1 edisi edisi
2 efek efek
3 eh eh
4 ejektor ejektor
5 ekonom ekonom
6 ekonomi ekonomi
7 ekspor ekspor
8 eksportir eksportir
9 ekstradisi ekstradisi
10 elektronik elektronik
11 elektronika elektronika
12 emas emas
13 embaran pengumuman
14 emosional emosional
15 emper emper
16 encer cair
17 engkol kol
18 era malu
19 eskalator eskalator
20 eta itu
21 etik etik
22 etika etika
23 evakuasi evakuasi
24 embun-embunan ubun-ubun
25 embé kambing
26 endog telur
27 engké nanti
28 engkéna nantinya
29 enol nol
30 enya ya
31 enyaan betul-betul
32 erém rem
33 eumeur memar
34 eunteung cermin
35 eunteup hinggap
36 eupan umpan
37 eureun berhenti berhentilah
38 eureunkeun hentikan
39 eureunna penghentian
40 eusi isi
41 eusina berisi isinya
42 euweuh tiada tidak ada
43 écés jelas
44 écéskeun jelaskan
45 éjahan ejaan
46 éjahanana ejaannya
47 ékol alasan
48 élevasina elevasinya
49 élit elit
50 élmu ilmu
51 éléh kalah
52 émboh imbuh tambah
53 émbohna imbuhnya
54 éndah elok indah
55 éndahna indahnya
56 éntog bebek
57 épisodeu episode
58 épték iptek
59 éstuning sungguh
60 éta pisan itulah
61 éta téh itu adalah
Tentang Kamus Basa Sunda LTIS

Kamus Basa Sunda LTIS (Loka Tarjamah Otomatis Indonésia-Sunda)

Kamus Basa Sunda LTIS (Loka Tarjamah Otomatis Indonésia-Sunda) memuat 4401 lema. Isi (kata dan arti) dalam kamus ini merupakan hasil dari ekstraksi paket kustom distro Linux Kuliax dari repository UGM.