Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata/frase Awalan K Menurut Kamus Basa Sunda LTIS

Index Kamus Basa Sunda LTIS
Kata/frase Awalan K Menurut Kamus Basa Sunda LTIS
No Kata/frase Arti
1 ka ke kepada terhadap
2 kabel kabel
3 kabinet kabinet
4 kabupaten kabupaten
5 kabur kabur
6 kaci boleh dibolehkan diperbolehkan
7 kade awas
8 kader kader
9 kado hadiah
10 kagok telanjur terlanjur
11 kaitan kaitan
12 kaku canggung
13 kaliber kaliber
14 kalimah kalimat
15 kamalir selokan
16 kamar kamar
17 kamera kamera
18 kami kami
19 kampung kampung
20 kampus kampus
21 kandel tebal
22 kantong kantong
23 kantor kantor
24 kapal kapal
25 kapok jera
26 kapten kapten
27 karat karat
28 karatan korosi
29 karembong selendang
30 karet karet
31 karir karir
32 kartu kartu
33 karuhun leluhur
34 kasang latar
35 kasep ganteng
36 kategori kategori
37 Katolik katolik
38 katut berikut
39 kaum kaum
40 kecap kata
41 keceng bidik
42 kedal ucap
43 keder keder
44 kedul malas
45 kekemben kemben
46 keker kekar
47 kelas kelas
48 kelek ketek ketiak
49 kelir warna
50 kembang bunga kembang
51 kempes kempes
52 kendang gendang
53 kenteng genteng
54 kenyang tarik
55 keris keris
56 kertas kertas
57 kesang keringat
58 kiamat kiamat
59 kidul selatan
60 kilometer kilometer
61 kios gerai kios
62 kira kira
63 kira-kira sinyalemen sekitar
64 kirana kiranya
65 kirim kirim
66 kiriman pasokan
67 kiruh keruh
68 kitab kitab
69 koalisi koalisi
70 kode kode
71 koin koin
72 kolonel kolonel
73 kolonial kolonial
74 kolot orangtua tua orang tua
75 koma koma
76 komandan komandan
77 komando komando
78 komentar komentar
79 komersial komersial
80 komisaris komisaris
81 kompensasi kompensasi
82 kompetisi kompetisi
83 komponen komponen
84 komputer komputer
85 koneksi koneksi
86 konferensi konferensi
87 kongres kongres
88 konsep konsep
89 konspirasi konspirasi
90 konsul konsul
91 konsumen konsumen
92 konsumsi konsumsi
93 kontak kontak
94 koperasi koperasi
95 kopi kopi
96 koran koran
97 korban korban
98 koreksi koreksi
99 koresponden koresponden
100 korma kurma
101 korps korps
102 korsi kursi
103 kosong kosong
104 kotak kotak
105 kotok ayam
106 krisis krisis
107 Kristen kristen
108 kritik kritik
109 kritis kritis
110 ku oleh
111 kualitas kualitas
112 kuat kuat
113 kuda kuda
114 kudeta kudeta
115 kudu harus mesti
116 kuis kuis
117 kujang kujang
118 kuku kuku
119 kuliah kuliah
120 kulit kulit
121 kulon barat
122 kulub rebus
123 kumbah cuci
124 kumis kumis
125 kuna kuno
126 Kuningan kuningan
127 kuntung puntung
128 kurang kurang
129 kuring aku saya
130 kurung sangkar
131 kuya kura-kura
132 ka diri pada diri
133 ka mana ogé kemanapun
134 kaadilan keadilan
135 kaagamaan keagamaan
136 kaahlian kepiawaian
137 kaalaman ku manéhna dialaminya
138 kaamanan keamanan
139 kaamananana keamanannya
140 kaambek kemarahan
141 kaampeuh tertahan
142 kaancam terancam
143 kaanggotaan keanggotaan
144 kaanéhan keanehan
145 kaasih kasih
146 kaasup termasuk
147 kaasupan kemasukan
148 kaayaan keadaan kondisi situasi suasana
149 kabagi terbagi
150 kabagjaan kebahagiaan
151 kabangsaan kebangsaan
152 kabawa terbawa
153 kabaya kebaya
154 kabayang terbayang
155 kabentuk terbentuk
156 kaberesihan kebersihan
157 kabetot tertarik
158 kabeuleum terbakar terpanggang
159 kabeuratan keberatan
160 kabiasaan kebiasaan
161 kabina-bina keterlaluan
162 kabiruyungan terwujud
163 kabogoh kekasih pacar
164 kabogohna pacarnya
165 kabongkar terbongkar
166 kabudayaan kebudayaan
167 kabuka terbuka
168 kabuktian terbukti
169 kabébasan kebebasan
170 kabéh semua
171 kabéhanana semuanya
172 kacamatan kecamatan
173 kacatet tercatat
174 kaceluk terkenal
175 kacicikeun tertuang
176 kacilakaan kecelakaan
177 kacindekan kesimpulan
178 kacindekanana kesimpulannya
179 kadaharan makanan
180 kadali kendali
181 kadaptar terdaftar
182 kadatangan kedatangan
183 kadatanganana kedatangannya
184 kadaulatan kedaulatan
185 kadieunakeun belakangan ini
186 kadona hadiahnya
187 kadu durian
188 kadua kedua
189 kaduhung menyesal
190 kaduitan keuangan
191 kaduitanana keuangannya
192 kadungsang-dungsang terlunta-lunta
193 kadupak tersenggol
194 kadéngé terdengar
195 kaeureunkeun terhenti
196 kaeusi terisi terkandung
197 kagabung tergabung
198 kagagalan kegagalan
199 kagamah terganggu
200 kagambarkeun tergambarkan
201 kaganggu terganggu
202 kageulisan kecantikan
203 kagiatan kegiatan
204 kagiatanana aktivitasnya kegiatannya
205 kagumantungan ketergantungan
206 kagumantunganana ketergantungannya
207 kahakiman kehakiman
208 kahalangan terhambat
209 kahanjelu kesedihan
210 kahariwang kecemasan
211 kahayang keinginan
212 kahayangna keinginannya
213 kahiji pertama
214 kahijina pertamanya
215 kahilapan kekhilafan
216 kahirupan kehidupan
217 kahirupanana kehidupannya
218 kahontal tercapai terjangkau
219 kahoréam keengganan
220 kahot ternama
221 kahumandeuar keluhan
222 kahésé kesulitan
223 kai kayu
224 kainget teringat
225 kaitanana kaitannya
226 kaitung terbilang
227 kajaba kecuali
228 kajadian kejadian peristiwa
229 kajaga terjaga
230 kajaksaan kejaksaan
231 kajembaran kelapangan
232 kajeun biar
233 kakawasaan kekuasaan
234 kakayaan kekayaan
235 kakejeman kekejaman
236 kakeueum terendam tergenang
237 kakeunaan terkena
238 kakeupeul tergenggam
239 kakoncara terkenal
240 kakuatan kekuatan
241 kakulawargaan kekeluargaan
242 kakunjal terangkut
243 kakurangan kekurangan
244 kalahiran kelahiran
245 kalahka malah
246 kalakuan ulah
247 kalaluasaan kelonggaran
248 kalangkang bayang-bayang
249 kalantipan ketertiban
250 kalapa kelapa
251 kalaparan kelaparan
252 kalatih terlatih
253 kalawan dengan
254 kalayanan terlayani
255 kaleuleuwihan berlebihan
256 kaleungitan kehilangan
257 kaleuwihan kelebihan
258 kaleuwihanana kelebihannya
259 kalibet terlibat
260 kalima kelima
261 kalimah-Na kalimat-nya
262 kalinglap pangling
263 kaliru keliru
264 kaliwat lalu
265 kalolobaan sebagian besar
266 kaluar keluar
267 kaluman kesal
268 kalungguhan jabatan kedudukan
269 kalurahan kelurahan
270 kalér utara
271 kamahéran kemahiran
272 kamajuan kemajuan
273 kamakmuran kemakmuran
274 kamandirian kemandirian
275 kamangmang keraguan
276 kamanusaan kemanusiaan
277 kamari kemarin kemaren
278 kamasarakatan kemasyarakatan
279 kamekaran kemekaran
280 kamerdikaan kemerdekaan
281 kameunang kemenangan
282 kamilitéran kemiliteran
283 kamiskinan kemiskinan
284 kamudi kemudi
285 kana kajadian atas terjadinya
286 kanabian kenabian
287 kanagaraan kenegaraan
288 kanaékan kenaikan peningkatan
289 kanceuh kambuh
290 kandelna tebalnya
291 kaniaya aniaya
292 kanyaho pengetahuan
293 kanyahoan ketahuan
294 kanyataan kenyataan
295 kaopat keempat
296 kaoténtikan keotentikan
297 kapacikeuh ditipu
298 kapadulian kepedulian
299 kapaksa terpaksa
300 kapaké berguna
301 kapamingpinan kepemimpinan
302 kapanggih ditemukan kedapatan
303 kapanggihna ditemukannya
304 kapangéranan ketuhanan
305 kapastian kepastian
306 kapegatkeun terputus
307 kapentingan kepentingan
308 kapercayaan kepercayaan
309 kaperluan kebutuhan keperluan
310 kaperluanana keperluannya
311 kapidara pingsan
312 kapikir terpikir
313 kapikirkeun terpikirkan
314 kapimilik kepemilikan
315 kapinuhan terpenuhi
316 kapinunjulan keunggulan
317 kapulisian kepolisian
318 kapuloan kepulauan
319 kaput jahit
320 kaputusan keputusan
321 kapuuk dirundung
322 kapéngpéongan tergila-gila
323 karacunan keracunan
324 karaharjaan kesejahteraan
325 karajaan kerajaan
326 karakawihan bernyanyi-nyanyi
327 karaman penyamun
328 karasaeun terasa
329 karaton istana
330 karatonna istananya
331 karijut kusut
332 karinjang keranjang
333 karuksakan karusakan kerusakan
334 karuksakanana kerusakannya
335 karéta kereta
336 karétna karetnya
337 kasadaran kesadaran
338 kasalahan kesalahan
339 kasalamatenana keselamatannya
340 kasalametan keselamatan
341 kasalempang kekhawatiran
342 kasampak tampak tampaknya terlihat
343 kasangka tersangka
344 kasapukan kesepakatan
345 kasaragaman keseragaman
346 kasaréan ketiduran
347 kasasar tersesat
348 kasatiaan kesetiaan
349 kasebut tersebut [singgetan] tsb
350 kasempetan kesempatan peluang
351 kasenian kesenian
352 kasiangan kesiangan
353 kasinugrahan anugerah anugrah
354 kasorang teralami
355 kasulitan kesulitan
356 kasusna kasusnya
357 kaséhatan kesehatan
358 kataji kagum
359 katalayah terlantar
360 katalimbeng bingung
361 katandangan dilanda
362 katandasa teraniaya
363 katangtuan ketentuan
364 katatanagaraan ketatanegaraan
365 katelahna dijuluki
366 katelengesan kebiadaban
367 katempo kelihatan
368 katempona kelihatannya
369 katengtreman perdamaian
370 katerangan keterangan
371 kateupastian ketidakpastian
372 katilu ketiga
373 katingker terkepung
374 katingtriman ketentraman
375 katiténan teramati
376 katresna kecintaan
377 katuhu kanan
378 katulung tertolong
379 katumbiri pelangi
380 katungkulan teratasi
381 katuruban tertimbun
382 katutup tertutup
383 katutupan tertutupi
384 katémbak tertembak
385 katémbong terlihat
386 kaukur terukur
387 kaulinan mainan permainan
388 kaungkab terungkap
389 kauntungan keuntungan
390 kaurugan tertimbun longsor
391 kausikkeun tergerak
392 kawajiban kewajiban
393 kawajibanana kewajibannya
394 kawalahan kewalahan
395 kawanohan kenalan
396 kawas bagaikan seakan seperti
397 kawas lamun seolah
398 kawasa kuasa
399 kawates terbatas
400 kawihna lagunya
401 kawijakan kebijakan
402 kawilang terbilang
403 kawéntar terkenal
404 kayakinan keyakinan
405 kayas pink
406 kaéléh kekalahan
407 kaésaan keesaan
408 kebek penuh
409 kebi tembem
410 kebon kebun
411 kedalan ucapan
412 kedalkeun katakanlah
413 kedalna ungkapnya
414 kemba pemalu
415 kemis kamis
416 kemot kulum
417 kentel kental
418 keprok tepuk tangan
419 kesed sepet
420 kesit gesit
421 keueum rendam
422 keuneung tumit
423 keupat lengang
424 keupeul kepal
425 keur sedang
426 keur naon ngapain
427 keusik pasir
428 kewung cekung
429 kiceupan kedipan
430 kieu begini gini
431 kiih kencing
432 kikiping roda
433 kiosna kiosnya
434 kitu begitu demikian gitu
435 kitu deui lagi-lagi
436 kitu pisan begitulah
437 kiwari kini
438 kohkol kentongan
439 kokoro melarat
440 kokotor kotoran
441 kolotna orang tuanya
442 kolécér baling-baling
443 komandanna komandannya
444 komara wibawa
445 komarana wibawanya
446 komo bahkan
447 komputerna komputernya
448 koméntarna komentarnya
449 konci kunci
450 koncina kuncinya
451 kondisina kondisinya
452 kongkorong kalung
453 konéng kuning kunyit
454 koropok keropos
455 korpsna korpsnya
456 korsina kursinya
457 koét cakar
458 ku cara dengan cara
459 ku kituna dengan demikian untuk itu sehingga
460 ku sorangan dengan sendirinya
461 kualitasna kualitasnya
462 kuciwana kecewana
463 kudu mayar berbayar
464 kueh kue
465 kukumbah mencuci
466 kukupu kupu-kupu
467 kulawarga keluarga
468 kulawargana keluarganya
469 kuliahna kuliahnya
470 kulimis kelimis
471 kumaha bagaimana gimana
472 kumaha ogé bagaimanapun
473 kumplit komplet
474 kungsi pernah
475 kunyam-kunyem komat-kamit
476 kurabu anting
477 kuraweud cemberut
478 kuriling keliling
479 kusial kusut
480 kutan rupanya
481 kuyumbang genangan
482 kécéngan bidikan
483 kédé kidal
484 kénca kiri
485 kénca-katuhu kiri-kanan
486 kéom tersenyum
487 kérod keriput
Tentang Kamus Basa Sunda LTIS

Kamus Basa Sunda LTIS (Loka Tarjamah Otomatis Indonésia-Sunda)

Kamus Basa Sunda LTIS (Loka Tarjamah Otomatis Indonésia-Sunda) memuat 4401 lema. Isi (kata dan arti) dalam kamus ini merupakan hasil dari ekstraksi paket kustom distro Linux Kuliax dari repository UGM.