Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan R Menurut Kamus Jawa Indonesia

Index Kamus Jawa Indonesia
Kata Awalan R Menurut Kamus Jawa Indonesia
No Kata Arti
1 raba digerayangi
2 rabas memotongi tumbuhan
3 rabet
4 rabi
5 rabuk jasad yang digunakan untuk menyuburkan tanaman
6 rabut mencabut
7 racak
8 racik
9 racikan
10 racun bisa; racun yang berasal dari tumbuhan
11 rada agak; sedikit
12 raden sebutan untuk keturunan raja
13 radi
14 radin
15 radon bertambah banyak
16 ragang
17 ragas kerangka (ular)
18 ragi
19 ragil anak yang paling kecil; bungsu
20 ragum
21 rahayu selamat; terhindar dari kecelakaan
22 rahim maha pengasih
23 rai
24 raja raja
25 raja brana harta yang banyak nilainya
26 rajah gambar atau tulisan yang dipakai sebagai azimat; garis tangan
27 rajang mengiris tipis-tipis
28 rajangan yang sudah diiris tipis-tipis
29 rajungan kepiting laut yang kakinya panjang-panjang dan enak dimakan
30 rajut anyaman tali bentuknya seperti jala; jaring-jaring
31 rajutan hasil merajut
32 rak para-para untuk mengeringkan alat makan
33 raka
34 raket
35 rakit menata; memasang
36 rakitan berpasangan
37 rakus gelojoh; lahap; suka makan banyak dengan tidak memilih
38 rama bapak; ayah
39 ramal ilmu nujum
40 ramalan hasil meramal
41 rambah ulang; kali
42 rambahan pengulangan
43 rambak kerupuk yang dibuat dari kulit lembu atau kulit kerbau
44 ramban daun-daunan untuk makanan ternak; mencari daun-daunan untuk makanan ternak
45 rambang
46 rambat menjalar ke atas
47 rambatan merambat di; tiang untuk merambat
48 rambu mencari barang yang hilang
49 rambut bulu yang tumbuh di kepala
50 rambutan nama buah yang kulitnya berambut
51 rame bersuara keras; ramai
52 rames
53 rami nama tumbuhan serat kulitnya untuk membuat tali
54 rampa menggotong orang yang pingsan
55 rampas merebut secara paksa; menyita
56 rampung
57 rana ke sana
58 rancang merancang; memikirkan apa yang akan dilakukan
59 rancangan kerangka
60 rangkul memeluk; merangkul
61 rangkulan berangkulan
62 rangsum makanan; ompreng
63 rantang panci bersusun dan bertutup dengan pengait
64 rante gelangan besi yang berkaitan satu dengan lainnya
65 ranti nama pohon yang buahnya kecil-kecil mirip tomat
66 ranting
67 rapah dedaunan dan ranting-ranting yang berserakan diatas tanah
68 rapak
69 rapal bunyi doa atau mantera
70 rapel
71 rapu reda kemarahannya
72 rapuh retak
73 raras dipikir-pikir; dirasa-rasa
74 rasa keadaan ketika menempel di lidah (pedas, pahit); keadaan ketika terkena badan (senang, sedih)
75 rasuk
76 rasul utusan Allah
77 rata mempunyai permukaan yang sama; dimana-mana ada; semuanya mendapat bagian
78 ratah tersebar dimana-mana
79 ratib pujian
80 ratu raja
81 ratus campuran kemenyan dan kayu cendana untuk mengasapi kain panjang supaya harum
82 raup
83 raut meraut
84 rawa tanah rawa
85 rawat
86 rawit
87 rawon rawon
88 rema bulu yang tumbuh di kepala
89 ramat serat daun
90 rangkep rangkap; masih menggunakan alat yang lain
91 rapet menutup rapat (mata); lunas (hutang); tidak terbuka rahasianya
92 Rambet mencabuti rumput yang menggangu tanaman padi
93 Rahiman maha penyayang
94 Ratan jalan besar
95 Raina siang hari
96 Ramon orang yang teraniaya
97 Rayi saudara yang lebih muda
98 rawe nama tumbuhan yang daunnya gatal
99 ragrag jatuh
100 rah
101 rahajeng selamat; bahagia
102 rajeg giat; rajin
103 raos
104 rateng masak
105 rawis
106 ragem mufakat; senang
107 rampog rampok
108 rawuh
109 rambon keturunan banteng dengan lembu biasa
110 racek cacing keremi di perut atau mata
111 rahab memegang dengan tabah; mau
112 ranggeh mengulurkan tangan hendak memegang
113 rawun sampah daun-daunan
114 remen senang dan cinta
115 rerasan membicarakan kejelekan orang lain
116 ragangan kerangka (rumah); rangka (layang-layang)
117 raja kaya ternak
118 raja pati pembunuhan
119 rak-rakan lemari tidak berpintu untuk menyimpan buku
120 ratiban bersama-sama memuji
121 rabah-rabah gerabah; alat-alat dapur yang dibuat dari tanah yang kemudian dibakar
122 rabukan tanaman yang sudah dipupuk
123 racake umumnya; kebanyakan
124 raceken sakit karena ada cacing keremi
125 racut sobek; lepas dari gandengannya
126 rada-rada agak; sedikit gila
127 rada-rudu perselisihan; pertengkaran
128 radhio alat untuk menerima siaran radio
129 radinan
130 radosan jalan raya
131 raen wajah; muka
132 ragab gembira
133 ragad biaya
134 ragasan kerangka (ular)
135 rainten siang hari
136 rajag bocor besar
137 rajagan bocoran
138 rajug sangat terkejut
139 rakhim maha pengasih
140 rakud meraup; dingin menusuk tulang
141 rakup meraup kemudian menggenggam
142 rambah-rambah berulang-ulang
143 rambyang melamun
144 rame-rame bersenang-senang; bersuka ria
145 ramen-ramen sangat ramai
146 rampal terlepas dan potong (gigi atau dahan)
147 ramut memelihara; merawat
148 randha kembang janda yang belum mepunyai anak
149 randha orang perempuan yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya
150 randhu nama pohon yang buahnya menghasilkan kapuk
151 rangkepan yang dipakai merangkap
152 rapen rumput kering
153 rarahan sampah
154 rasan-rasan bergunjing
155 rasukan kemeja
156 ratengan lauk-pauk yang sudah dimasak
157 ratum tunas tebu
158 rauk meraup
159 raweh tidak boleh; tidak memberi
160 rawek sobek-sobek
161 rawik sobek-sobek
162 rawing banyak luka
163 rawisan rajangan; pisau
164 rawu dicampur
165 rawud meraup rumput kemudian dicabut
166 rawuk mencakar; meraup
167 rinatu-ratu dihormati seperti raja
168 rojah-rajeh sobek-sobek hancur
169 rojeh sobek-sobek hancur
170 rontang-ranting sobek-sobek (pakaian)
171 rowak-rawik sobek-sobek
172 rowang-rawing banyak luka
173 rumaket ramah tamah
174 rumiyin dulu; dahulu
Tentang Kamus Jawa Indonesia

Kamus Kamus Jawa Indonesia ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Jawa Indonesia, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.