Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Kata Awalan F Menurut Kamus Inggris Indonesia - Rebanas

Kata Awalan F Menurut Kamus Inggris Indonesia

Index Kamus Inggris Indonesia
Kata Awalan F Menurut Kamus Inggris Indonesia
No Kata Arti
1 F 1[Fahrenheit] Fahrenheit. 2 [February] Pebruari. 3 [Fryday] Jum`at. 4 [France] Perancis. 5 [French] bahasa Perancis. 6 [Fellow] anggouta (terhormat.
2 fatal ks. 1 yang menimbulkan kematian, yang membunuh, yang membawa maut, yang menewaskan. 2 yang menimbulkan bencana. 3 penting, yang menentukan. -fatally kk. dalam keadaan yang menuju ke kematian.
3 fatamorgana fatamorgana
4 final kb. finals j. 1 Acad.: penamatan sekolah, hari wisuda. 2 Acad.: ujian terakhir. 3 Sport : pertandingan terakhir, finale. -ks. 1 terakhir. 2 menentukan. 3 penghabisan. 4 keras hati. -finaly kk. akhir
5 finis kb. akhir, kesudahan.
6 Flick kb. 1 ceklikan. 2 Sl.: pilem. -kkt. 1 menjentik(kan). 2 mengibaskan.
7 Feel kb. rasa, rabaan, sentuhan. -kkt. (felt) 1 meraba. 2 merasa. -kki. 1 merasa. 2 kira, pikir. -feeling kb. 1 perasaan. 2 daya perasaan -feelings j. perasaan. -feelingly kk. dengan penuh perasaan/semanga
8 Fat kb. gemuk, lemak. -ks. 1 gemuk, tambun. 2 banyak, besar. 3 Sl.: kecil, sedikit.
9 Fate kb. nasib, takdir. by the irony of f. secara kebetulan.
10 Fable kb. 1 dongeng perumpamaan. 2 bohong. -fabled ks. 1 yang banyak diceritakan dalam dongeng. 2 yang dibuat-buat.
11 Faa [Federal Aviation Agency] Jawatan Penerbangan Federal.
12 Fusion kb. 1 peleburan (of political parties and metals). 2 Nucl.: penyatuan. 3 perpaduan (of metals).
13 F. [feminine] perempuan. 2 [florin] rupiah Belanda. 3 [fluid] cairan.
14 fluorescence fluorescence
15 futurism futurism
16 futuristic futuristic
17 F band pita F
18 F center absorption energy tenaga serapan pusat F
19 F center pusat F
20 F series deret F
21 F-band pita-F
22 F-center pusat-F
23 F-function fungsi-F
24 F-line garis-F
25 F-number bilangan-F
26 F1 center pusat F1
27 FA center pusat FA
28 FD FD
29 FORTRAN FORTRAN
30 F/A F/A
31 Faber flaw cacat Faber
32 Fabry lens kanta Fabry
33 Fabry-Barot method metode Fabry-Barot
34 Fabry-Perot etalon etalon Fabry-Perot
35 Fabry-Perot filter tapis Fabry-Perot
36 Fabry-Perot fringes rumbai Fabry-Perot
37 Fabry-Perot interferometer interferometer Fabry-Perot
38 Father God and Mother God Allah Bapa dan Bunda
39 Father God Allah Bapa
40 Father-God Allah-Bapa
41 FatherGod Allah-Bapa
42 FatherMother BapaIbu Tunggal
43 Fechner fraction fraksi Fechner
44 Fermat's principle asas Fermat
45 Fermat principle asas Fermat
46 Fermi age model model umur Fermi
47 Fermi contact interaction interaksi kontak Fermi
48 Fermi decay pererasan Fermi
49 Fermi gas model model gas Fermi
50 Fermi interaction interaksi Fermi
51 Fermi superfluid adizalir-Fermi
52 Fermi wave vector vektor gelombang Fermi
53 Feshbach-Villars Hamiltonian Hamiltonan Feshbach-Villars
54 Feshbach-Villars equations persamaan Feshbach-Villars
55 Feshbach-Villars non-relativistic limit limit taknisbian Feshbach-Villars
56 Feynman dagger notation notasi badik Feynman
57 Field Marshall Marsekal
58 Five Principles Pancasila
59 Five Year Development Plan Rencana Pembangunan Lima Tabun
60 Fock operator pengandar Fock
61 Fock-Dirac equations persamaan Fock-Dirac
62 Foldy-Wouthuyzen representation wakilan Foldy-Wouthuyzen
63 Fourier analysis analisis Fourier
64 Fourier integral representation wakilan integral Fourier
65 Fourier series deret Fourier
66 Fourier spectrum spektrum Fourier
67 Fourier theorem teorema Fourier
68 Franck-Condon principle asas Franck-Condon
69 Fraunhofer diffraction lenturan Fraunhofa
70 Frecnh Perancis
71 Fresnel diffraction didraksi Fresnel
72 Fresnel problem persoalan Fresnel
73 Fresnel zone mintakat Fresnel
74 Fresnel-Kirchhoff theory of diffraction teori lenturan Fresnel-Kirchhoff
75 Friedel image citra Friedel
76 Friedmann model model Friedmannn
77 Furry theorem teorema Furry
78 f number bilangan f
79 f value nilai f
80 f, f kb. 1 huruf keenam pada abjad Inggris. 2 penghargaan angka kurang pada pekerjaan sekolah. 3 titinada, huruf musik.
81 f.o.b., f.o.b. [free on board] harga sampai diatas alat pengangkutan. to buy a car F.O.B membeli oto dengan harga sampai diatas tempat pengangkutan.
82 fab fabel
83 fabled dongeng
84 fabric covering salut kain
85 fabric kb. 1 barang tenunan, kain. sheer f. kain tipis. 2 susunan, struktur (of society)
86 fabricant pemilik pabrik
87 fabricate kkt. 1 membuat, membangun. 2 memalsukan, mengarang - ngarang.
88 fabricated membuat
89 fabricating material goods barang setengah jadi
90 fabricating membuat
91 fabrication kb. 1 pembuatan, pembikinan. 2 pemalsuan. f. of reports laporan yang dibikin-bikin.
92 fabulous ks. 1 hebat, menakjubkan. f. view pemandangan yang hebat. 2 besar. f. salary gaji yang luar biasa tingginya.
93 fabulously luar biasa
94 facade, facade kb. 1 bagian muka dari suatu gedung. 2 tedeng aling-aling (terutama)kalau dianggap untuk menyembunyikan sesuatu kesalahan atau kelemahan.
95 facade bagian muka gedung
96 face about balik menghadap ke belakang
97 face and side cutters frais muka dan sisi
98 face card (raja,ratu dan pangeran)kartu
99 face centered orthorhombic ortorombus berpusat-muka
100 face centered structure struktur berpusat-muka
101 face cream minyakkrim muka
102 face down menyalahkan
103 face future menghadapi masa depan
104 face guard pelindung muka
105 face lifting bedah plastik
106 face mask topeng
107 face mill frais bentuk silinder
108 face milling cutter frais datar
109 face of a wall hadapan dinding
110 face of drum bidang-tutup teromol
111 face of the plane telapak ketam
112 face out menentang
113 face powder bedak
114 face saver alasan untuk menjaga diri
115 face the problem menghadapi masalah
116 face to face talks pembicaraan berhadapan muka
117 face to face secara langsung
118 face towel handuk kecil
119 face up to menghadapi penuh keberanian
120 face value nilai nominal
121 face wlue nilai nominal
122 face-ache pengganggu
123 face-centered cubic kubus berpusat-muka
124 face-centred berpusat-muka
125 face-cloth kain pembasuh muka
126 face-lift 'face-lift'
127 face-lifting 'face-lifting'
128 face-plate pelat tambat
129 face-saving sebagai penutup malu
130 face-to-face relationship hubungan tatap muka
131 face kb. 1 muka, rupa, paras. 2 permukaan (of a cliff). 3 wajah. 4 keberanian. -kkt. 1 menghadapai. 2 menghadapkan muka, menghadap. 3 berhadapan (muka) dengan. -kki. menghadap. -facing kb. 1 bis, pinggiran
132 facecloth kb.kain penyeka muka.
133 faced about balik menghadap ke belakang
134 faced menghadapi
135 facilitative services layanan fasilitas
136 facing about balik menghadap ke belakang
137 fact finder penemu fakta
138 fact finding pencarian fakta
139 fact-finding team kelompok pencari fakta
140 factor analysis analisis faktor
141 factor market pasar agen
142 factory community komunitas pabrik
143 factory plant perlengkapan paberik
144 factory set diset oleh pabrik
145 failing over board jatuh dari kapal
146 failing tidak berhasil
147 fair copy salinan yang baik
148 fair weather cuaca terang
149 faith healer paranormal penyembuh
150 fall afoul of menyerang
151 fall one's rifle tertembaknya
152 fall over runtuh
153 fall through gagal
154 fallen for terperdaya
155 fallen into oblivion terlupakan
156 fallen out of love with berhenti mencintai
157 fallen through gagal
158 falling asleep tertidur
159 falling through gagal
160 falt afection for berbelas kasih pada
161 falt affection for merasa sayang terhadap
162 falt as if merasakan seolah-olah
163 falt as though merasakan seolah-olah
164 falt at home merasa senang di tempat itu
165 falt bad merasa kurang sehat
166 falt blue bersedih hati
167 falt cheap merasa malu
168 falt concerned about mengkhawatirkan
169 falt dizzy merasa pusing
170 falt fighting fit merasa sehat
171 falt fit merasa sehat
172 falt for meraba-raba
173 falt like nothing on earth merasakan kelainan
174 falt like merasa seperti
175 falt low merasa tertekan
176 falt mean merasa malu
177 falt of meraba-raba
178 falt one out melihat tindakan seseorang
179 falt oneself merasa sehat
180 falt out mencoba mengetahui diri
181 falt run down merasa lelah
182 falt slack merasa malas
183 falt small merasa malu
184 falt sorry for merasa kasihan pada
185 falt sorry bersimpati
186 falt the pinch kekurangan uang
187 falt up bernafsu
188 falt where the shoe pinches mengetahui di mana kesulitanny
189 falter kki. 1 bimbang. 2 terputus-putus. 3 berjalan bergoyang atau terhuyung, tertatih. -faltering ks. yang bergoyang, terhuyung. -falteringly kk. dengan terputus-putus, dengan gagap.
190 faltered bimbang
191 faltering bimbang
192 falteringly dengan gagap
193 familiar community masyarakat paguyuban
194 familiarize oneself memperkenalkan diri
195 family kb. (j. -lies) 1 keluarga. the human f. keluarga manusia 2 rumpun. f. of languages rumpun bahasa. family - size ks. yang dapat memuat seluruh keluarga, cukup untuk seluruh keluarga. family-style ks.
196 fan-aerial antene kipas
197 fancy-type huruf-hias
198 far before jauh sebelum
199 far reaching berjangkauan luas
200 far zone mintakat jauh
201 farad-meter meter-farad
202 fase value nilai nominal
203 fast set kaum berada
204 fast talk omongan cepat
205 fast wave heating pemanasan gelombang cepat
206 fast wave gelombang cepat
207 fast-coupling kopeling tetap
208 fast-food cepat saji
209 fast-selling terjual cepat
210 fast-train kereta api cepat
211 fast-vibration direction arah getaran-cepat
212 fasted asleep tidur nyenyak
213 fasted berpuasa
214 fasten eyes on mengamati -
215 fasten off mengikat erat-erat
216 fasten on menghubungkan
217 fasten up mengikat erat
218 fasten upon mengaitkan pada
219 fasten kkt. 1 mengikatkan. 2 memasang. 3 mengaitkan, mengunci. 4 mengancingkan. -kki. to f. upon mengaitkan pada. -fastening kb. pengikat, (alat) pengunci, pengancing.
220 fastened off mengikat erat-erat
221 fastened on menghubungkan
222 fastened upon mengaitkan pada
223 fastened mengikatkan
224 fastener kb. 1 alat pengunci. A lock is a common f. Kunci adalah alat pengunci yang umum. 2 pengancing. A zipper is a useful f. Resleting adalah pengancing yang berguna.
225 fastening belt sabuk pengikat
226 fastening off mengikat erat-erat
227 fastening on menghubungkan
228 fastening ring gelang pengikat
229 fastening screw baut pengikat
230 fastening upon mengaitkan pada
231 fastening mengikatkan
232 faster and faster semakin cepat
233 faster than lebih cepat dari
234 faster lebih cepat
235 fastest-rising melejit cepat
236 fastest paling cepat
237 fastidious ks. terlalu berpilih-pilih, tidak mudah puas, sangat kritis, cerewet, rewel.
238 fastidiously dengan cerewet
239 fasting asleep tidur nyenyak
240 fasting berpuasa
241 fastmoving bergerak cepat
242 fastness kb. 1 kecepatan. 2 kubu, benteng. mountain f. benteng pegunungan.
243 fat's lemak
244 fat coal batubara gemuk
245 fat head orang bodoh
246 fat letter huruf tebal
247 fat of the land bagian yang paling baik
248 fatal time jangka waktu penghabisan
249 fatalism kb. fatalisme, kepercayaan bahwa nasib menguasai segala-galanya.
250 fatalist kb. fatalis.
251 fatalistic ks. fatalistis.
252 fatality kb.(j. -ties) kematian.
253 fatally dengan membahayakan
254 fate to mentakdirkan
255 fated to mentakdirkan
256 fated ks. ditakdirkan. We were f. to marry Kami ditakdirkan untuk kawin.
257 fateful ks. amat penting. that f. day hari yang amat penting itu, hari yang menentukan itu.
258 fatefully dengan pasrah
259 fathead Sl.: kb. orang tolol/bodoh/dungu.
260 father confessor pastor pengakuan
261 father in law bapak mertua
262 father-in law mertua laki-laki
263 father-in-law ayah mertua
264 father kb. 1 bapak, ayah. 2 Theol.: pendeta, paderi. 3 Theol.: Sang Ayah/Bapa. -kkt. 1 menjadi ayah. 2 berlaku sebagai ayah. father-in-law (j. fathers-in-law) mertua laki-laki, bapak mertua. Father`s Day H
265 fathered menjadi ayah
266 fatherhood kb. hal menjadi bapak, keayahan.
267 fathering menjadi ayah
268 fatherland kb. tanah air.
269 fatherless ks. 1 tanpa ayah. 2 anak zina, yatim.
270 fatherly man orang yang kebapakan
271 fatherly power kekuasaan ayah
272 fatherly ks. yang berhubungan dengan ayah. He has a f. manner Ia bersifat kebapa-bapaan. f. advice nasihat dari seorang bapak.
273 fathish agak gemuk
274 faultfinder kb. seorang yang rewel, seorang yang selalu menemukan kesalahan-kesalahan.
275 faultfinding kb. bawel, cerewet.
276 favourite disenangi
277 fawning lincah
278 fazing mengganggu
279 fbi, f.b.i. [Federal Bureau of Investigation] Biro Penyelidikan Federal.
280 fcc monovalent metal logam ekavalen kpm
281 fcc tetravalent metal logam caturvalen kpm
282 fcc trivalent metal logam trivalen kpm
283 fcc, f.c.c. kb. [Federal Communications Commission] Panitia Perhubungan Federal.
284 feared for kawatir akan
285 fearfully dengan takut-takut
286 feasibility kb. kemungkinan terjadi/dikerjakan.
287 fed through menjejalkan
288 federal, federal ks. federal. f. government pemerintahan federal.
289 feebleness kb. kelemahan.
290 feeding memberi makan
291 feedthrough fittings tanggaman lolos
292 feel about merasakan tentang
293 feel affection for merasa sayang terhadap
294 feel aggrieved merasa tersinggung terhadap
295 feel at home merasa senang di tempat itu
296 feel bad merasa kurang sehat
297 feel blue bersedih hati
298 feel cheap merasa malu
299 feel concerned about mengkhawatirkan
300 feel dizzy merasa pusing
301 feel equal to sanggup
302 feel fighting fit merasa sehat
303 feel fit merasa sehat
304 feel guilty merasa berdosa
305 feel in bones that merasa yakin -
306 feel it in bones merasa mendapat ilham -
307 feel legs baru bisa berdiri -
308 feel like nothing on earth merasakan kelainan
309 feel like merasa seperti
310 feel low merasa tertekan
311 feel mean merasa malu
312 feel much commitment to it merasa lebih terikat kepadanya
313 feel oats bersemangat -
314 feel of meraba-raba
315 feel one out melihat tindakan seseorang
316 feel oneself merasa sehat
317 feel out mencoba
318 feel pulse meraba maksud
319 feel run down merasa lelah
320 feel secure merasa aman
321 feel slack merasa malas
322 feel small merasa malu
323 feel sorry for merasa kasihan pada
324 feel sorry bersimpati
325 feel the pinch kekurangan uang
326 feel up to merasa kuat
327 feel up bernafsu
328 feel way mencoba teliti -
329 feel where the shoe pinches mengetahui di mana kesulitannya
330 feeler kb. 1 (insers) peraba, tanduk perasa. 2 penyelidikan. 3 penjajag.
331 feeling afection for berbelas kasih pada
332 feeling affection for merasa sayang terhadap
333 feeling as if merasakan seolah-olah
334 feeling as though merasakan seolah-olah
335 feeling at home merasa senang di tempat itu
336 feeling bad merasa kurang sehat
337 feeling blue bersedih hati
338 feeling cheap merasa malu
339 feeling concerned about mengkhawatirkan
340 feeling dizzy merasa pusing
341 feeling fighting fit merasa sehat
342 feeling fit merasa sehat
343 feeling for meraba-raba
344 feeling like nothing on earth merasakan kelainan
345 feeling like merasa seperti
346 feeling low merasa tertekan
347 feeling mean merasa malu
348 feeling of belonging rasa keterlibatan
349 feeling of group belonging rasa keterlibatan kelompok
350 feeling of unimportance rasa tidak berguna
351 feeling of merasa
352 feeling one out melihat tindakan seseorang
353 feeling oneself merasa sehat
354 feeling out mencoba mengetahui diri
355 feeling run down merasa lelah
356 feeling slack merasa malas
357 feeling small merasa malu
358 feeling sorry for merasa kasihan pada
359 feeling sorry bersimpati
360 feeling the pinch kekurangan uang
361 feeling threatened by merasa terancam dari
362 feeling up bernafsu
363 feeling where the shoe pinches mengetahui di mana kesulitannya
364 feeling merasakan
365 feelingly dengan penuh perasaan
366 fell in action mati dalam pertempuran
367 fell through gagal
368 fellow feeling rasa simpati
369 felt about meraba-raba
370 felt afection for berbelas kasih pada
371 felt affection for merasa sayang terhadap
372 felt as if merasakan seolah-olah
373 felt as though merasakan seolah-olah
374 felt at home merasa senang di tempat itu
375 felt bad merasa kurang sehat
376 felt blue bersedih hati
377 felt cheap merasa malu
378 felt concerned about mengkhawatirkan
379 felt dizzy merasa pusing
380 felt equal to sanggup
381 felt fighting fit merasa sehat
382 felt fit merasa sehat
383 felt for menaruh simpati terhadap
384 felt fore meraba-raba
385 felt like nothing on earth merasakan kelainan
386 felt like merasa seperti
387 felt low merasa tertekan
388 felt mean merasa malu
389 felt of meraba-raba
390 felt one out melihat tindakan seseorang
391 felt oneself merasa sehat
392 felt out mencoba mengetahui diri
393 felt run down merasa lelah
394 felt slack merasa malas
395 felt small merasa malu
396 felt sorry for merasa kasihan pada
397 felt sorry bersimpati
398 felt the pinch kekurangan uang
399 felt up to merasa kuat
400 felt up bernafsu
401 felt where the shoe pinches mengetahui di mana kesulitannya
402 felt kb. lakan, bulu kempa. lih FEEL.
403 fem. [feminine] 1 wanita, perempuan. 2 betina (of animals).
404 fencesitter pihak netral
405 fender protecting tiang tumpuan
406 fending for oneself mengurung diri sendiri
407 fenic acid asam besi
408 fermion operator pengandar fermion
409 fermionic Hilbert space ruang Hilbert fermion
410 ferromagnetic domain wall dinding ranah feromagnetik
411 ferrormeter ferro-meter
412 fertilizer kb. pupuk, rabuk.
413 fetched up all standing terpaku
414 feud kb. permusuhan, perseteruan, kasemat.
415 feudalism kb. feodalisme.
416 fez kopiah
417 fiagle mengakali
418 field effect transistor transistor efek medan
419 field emission pancaran medan
420 field equations of the universe persamaan medan alam semesta
421 field goal goal
422 field lens kanta medan
423 field officer opsir tinggi
424 field operator operator medan
425 fifteen times limabelas kali
426 fighting for memperjuangkan
427 figure punch stempel-angka
428 figurehead kb. bukan pemimpin sungguh - sungguh, pemimpin namanya saja, boneka.
429 figuring up menjumlahkan
430 file copy tembusan arsip
431 filing down mengikir
432 filled subshell subkelopak terisi
433 filter-section bagian filter
434 fin kb. 1 sirip (of fish). 2 sirip-sirip karet (of swimmers).
435 finable dapat didenda
436 finagle kkt. mendapatkan (dengan kecerdikan atau menipu). to try to f. s.t. extra berusaha (dengan cara licik) untuk mendapatkan sesuatu sebagai tambahan.
437 finagled menipu
438 finagling menipu
439 final action tindakan terakhir
440 final approach pendekatan terakhir
441 final authority kewenangan terakhir
442 final competition kompetisi terakhir
443 final conclusion kesimpulan akhir
444 final consolidation konsolidasi terakhir
445 final consultation konsultasi terakhir
446 final correction koreksi terakhir
447 final decision keputusan terakhir
448 final devidend dividen akhir
449 final dividend dividen akhir
450 final evaluation penilaian terakhir
451 final examination ujian akhir
452 final fashion mode terakhir
453 final game pertandingan terakhir
454 final judgement keputusan pengadilan terakhir
455 final meeting rapat terakhir
456 final moment momentum terakbir
457 final morning pagi terakhir
458 final order urutan terakhir
459 final part bagian akhir
460 final position jabatan terakhir
461 final project rencana tetap
462 final rate angka akhir
463 final sentence keputusan pengadilan terakhir
464 final session sidang terakhir
465 final show pertunjukan terakhir
466 final speed kecepatan akhir
467 final state status akhir
468 final stop perhentian akhir
469 final suggestion saran terakhir
470 final talks pembicaraan terakhir
471 final technology teknologi mutakhir
472 final temperature temperatur akhir
473 final touch pekerjaan terakhir
474 final utility utilitas akhir
475 final velocity kecepatan akhir
476 final visit kunjungan terakhir
477 final voltage tegangan akhir
478 final volume voluma terakhir
479 final voyage perjalanan terakhir
480 finale kb. 1 penutup, finale. 2 babak wasana/mutakhir, bagian terakhir dari musik atau sandiwara.
481 finalist kb. orang finalis.
482 finality ketegasan
483 finalization finalisasi
484 finalize kkt. mematangkan, menyelesaikan, mengakhiri, membereskan. to f. plans for menyelesaikan rencana-rencana untuk.
485 finalized following menyelesaikan setelah
486 finalized menyelesaiakn
487 finalizing membereskan
488 finally did akhirnya terjadi
489 finally akhirnya
490 finance companies perusahaan keuangan
491 finance company perusahaan pemberi kredit
492 finance kb. keuangan. -kki. 1 membiayai, membelanjai. 2 membayar. f. company perusahaan pemberi kredit. -financing kb. pembelanjaan, pembiayaan.
493 financial return imbalan keuangan
494 financial statement analysis analisa laporan keuangan
495 financial statements analysis analisis laporan keuangan
496 financing surplus kelebihan keuangan
497 financing membiayai
498 finch kb. semacam kutilang (jenis burung penyanyi).
499 find a clue mencari jejak
500 find a market mendapat pasaran
501 find a way out mencari jalan ke luar
502 find account mendapat keuntungan
503 find bail mencari pelindung
504 find bearings meyakinkan
505 find employment menemukan pekerjaan
506 find expression dapat mengungkapkan
507 find favour in eyes menarik hati
508 find favour with sbd disetujui
509 find feet berdiri sendiri -
510 find for memberi keputusan untuk kepentingan
511 find it difficult mengalami kesulitan
512 find it in heart ingin sekali -
513 find match bertemu tandingan
514 find one in menyediakan dengan
515 find out menemukan
516 find the solution mencari jalan keluar
517 find time to sempat untuk
518 find tongue berbicara lagi
519 find voice angkat bicara
520 find kb. penemuan. -kkt. (found) 1 menemukan. 2 mendapati. 3 mengenai. 4 mendapatkan. 5 merasa(kan). 6 mengetahui. 7 melihat. -finding kb. 1 penemuan, pendapatan. 2 kesimpulan (of a report). 3 keputusan
521 finder kb. penemu. range f. pengukur jarak.
522 finding a clue mencari jejak
523 finding a market mendapat pasaran
524 finding a way out mencari jalan ke luar
525 finding bail mencari pelindung
526 finding bearings meyakinkan
527 finding expression in dinyatakan dengan
528 finding expression dapat mengungkapkan
529 finding fault with serba salah dengan
530 finding favour with sbd disetujui
531 finding one in menyediakan dengan
532 finding out mengenali
533 finding time to sempat untuk
534 finding tongue berbicara lagi
535 finding menemukan
536 findings penemuan
537 fine control member komponen kendali halus
538 fine grained iron besi berbutir halus
539 fire proof wall dinding tahan-api
540 fire-clay tanahliat tahan api
541 fired up menyalakan
542 fireplace kb. perapian, tungku.
543 first arrival ketibaan pertama
544 first force angkatan pertama
545 first three tiga yang pertama
546 fishing zone daerah penangkapan ikan
547 fission cross section tampang fisi
548 fission per initial metal atom fisi per atom logam awal
549 fitting in with cocok dengan
550 fitting of iron alat tambahan bagi besi
551 fixed asset turn-over perputaran aktiva tetap
552 fixed assets turnover perputaran harta tetap
553 fixed costs biaya-biaya tetap
554 fixed coupling kopeling tetap
555 fixed efficiency variance penyimpangan efisiensi yang tetap
556 fixed-asset turn-over perputaran aset
557 fixed-focus lens kanta pumpun-mapan
558 flaccid ks. lembek, lembut, lemah.
559 flame emission spectroscopy spektroskopi emisi nyala
560 flame spectrum spektrurn nyala
561 flange coupling kopeling-flensa
562 flange of coupling flensa-penyambung
563 flare like menyala seperti
564 flashed on the mind terpikir secara kebetulan
565 flashlight kb. lampu senter. f. battery batu senter/baterai.
566 flat iron besi pelat
567 flat model of the universe model alam semesta rata
568 flat spin pendaratan darurat
569 flat-iron besi datar
570 flaterry bujukan
571 flatiron kb. seterika.
572 flatness kerataan
573 flattened section tampang terata
574 flexible cable kabel kenyal
575 flexure theory teori lendut
576 flibbertigibbet orang yang terlalu suka sopan
577 flick away menyentil
578 flick off menyingkirkan
579 flick-knife pisau lipat
580 flicked away menyentil
581 flicked off menyingkirkan
582 flicked through membalik dengan cepat
583 flicked mengibaskan
584 flicker photometer fotometer kerdip
585 flicker kb. 1 kerdipan, kelap-kelip, kedipan 2 kejapan. -kki. 1 berkelip-kelip. 2 berkelip, berkelap. 3 berkedip. -flickering kb. kerlap-kerlip..
586 flickered berkedip
587 flickering lights kerlip lampu
588 flickering berkedip
589 flicking away menyentil
590 flicking off menyingkirkan
591 flicking through membalik dengan cepat
592 flicking mengibaskan
593 flier kb. = FLYER. Inf.: to take a f. in politics mengadu untung dalam politik.
594 flies lih FLY.
595 flight agency agen penerbangan
596 flight agent agen penerbangan
597 flight crew awak kapal terbang
598 flight deck landasan pesawat di atas kapal induk
599 flight engineer ahli mesin pesawat terbang
600 flight formation formasi terbang
601 flight lieutenant letnan udara
602 flight network jaringan penerbangan
603 flight number nomor penerbangan
604 flight of capital pelarian modal
605 flight of stairs tangga
606 flight path jalur penerbangan
607 flight response reaksi yang tidak keru
608 flight schedule rencana penerbangan
609 flight steward pramugara penerbangan
610 flight stewardess pramugari penerbangan
611 flight ticket tiket penerbangan
612 flight kb. 1 penerbangan. 2 terbangnya. 3 tingkat. 4 lari (nya). 5 pengaliran. f. deck 1 landasan peawat terbang diatas kapal induk. 2 ruang pesawat terbang yang digunakan oleh pilot, co-pilot dsb.
613 flightiness kb. tingkah laku yang tak karuan, kesemberonoan.
614 flighty ks. bertingkah, bertingkah laku tak karuan.
615 flikering-light lampu kedip
616 flimflam kkt. (flimflammed) menipu.
617 flimflamed menipu
618 flimflaming menipu
619 flimsier lebih tipis
620 flimsiest paling tipis
621 flimsily dengan tipis
622 flimsiness ketipisan
623 flimsy kb. 1 semacam kertas tipis yang digunakan oleh wartawan. 2 naskah berita diatas kertas yang tipis. -ks. 1 tipis, sangat halus. 2 yang bukan - bukan, lemah.
624 flinch kki. 1 menyentak. 2 mengingkari, meninggalkan, menarik/menjauhkan diri.
625 flinched menyentak
626 flinching menyentak
627 fling away membuang
628 fling dirt at mencaci-maki
629 fling in tidak mencampurkan
630 fling mud mencemarkan nama orang
631 fling off meloloskan diri dari
632 fling open mendorong pintu dengan tiba-tiba
633 fling out of pergi ke luar sambil marah-marah
634 fling out menerjang ke luar
635 fling kb. masa bebas, belum puya tanggung jawab. -kkt. 1 melemparkan, menghempaskan. 2 menjebloskan. -kki. lari dengan cepat. to f. out 1 merentangkan. 2 mencaci-maki (at the government).
636 flitted berganti-ganti
637 flitting berganti-ganti
638 float zone melting pelelehan mintakat apung
639 float zone mintakat apung
640 floater kb. 1 Inf.: orang yang sering berganti-ganti kerja. 2 polis asuransi yang meliputi segolongan barang-barang seperti perabot rumah tangga.
641 floating potential potensial mengambang
642 flogging to death menghasut hingga tidak berminat
643 floor frame bingkai-bawah
644 floss kb. 1 benang/serat sutera yang pendek. 2 serat yang halus seperti sutera.
645 flourishing melambaikan
646 flouting mencemoohkan
647 flow through mengalir sepanjang
648 flowering berbunga
649 fluctuated berubah-ubah
650 fluctuation-dissipation theorem teorema ginjatan-lesapan
651 fluid circulation peredaran zalir
652 fluid converter persneling hidrolik
653 fluid density rapat fluida
654 fluid drive sistim kopling dengan minyak
655 fluid dynamics dinamika zalir
656 fluid flow aliran fluida
657 fluid friction gesekan zalir
658 fluid gun penyemprot minyak
659 fluid jet pump pompa sembur zalir
660 fluid mechanics ilmu mekanika zat cair dan gas
661 fluid ounce tekanan zat cair
662 fluid saving tabungan cair
663 fluid stainer penyaring aliran
664 fluid stress regangan fluida
665 fluid-free pump pompa bebas-cairan
666 fluid-travel log log arus-zalir
667 fluid kb. 1 zat cair gas, cairan dan gas. 2 nafta (for a lighter) -ks. berubah-ubah, tak tetap.
668 fluidity kb. ketidakstabilan, kemudahan mengalir, keadaan cair.
669 fluidized reactor reaktor terzalirkan
670 flummoxed membingungkan
671 flunking out jatuh dalam ujian
672 flushed zone mintakat-susup
673 flushing-oil minyak-pembersih
674 flying by melalui
675 fn. [footnote] catatan dibawah halaman buku.
676 foal kb. anak kuda. -kki. beranak (kuda).
677 fobbed menipu
678 focal point of lens titik pumpun kanta
679 focus of lens fokus lensa
680 focusing lens kanta pemumpun
681 foil dosimeter dosimeter kerjang
682 fold kb. lipatan. -kkt. 1 melipat. 2 membungkus. -kki, tutup, gulung tikar. to f. back membalik. to f.in mengaduk. fold-away ks. lipatan, yang dapat dilipat. -folding ks. lipat(an), yang dapat dilipat.
683 follow through lanjutan
684 fond of gemar akan
685 footsore ks. sakit kaki.
686 for (free on railway) harga sampai di atas kereta api
687 for a certainty pasti
688 for a change beraneka warna
689 for a consideration untuk mendapatkan pembayaran
690 for a few moments untuk beberapa saat
691 for a few untuk beberapa
692 for a long time dalam jangka waktu panjang
693 for a minute untuk sebentar
694 for a moment sebentar
695 for a number of years selama beberapa tahun
696 for a song sangat murah
697 for a spell untuk sementara waktu
698 for a sum untuk jumlah tertentu
699 for a time untuk sementara waktu
700 for a while sebentar
701 for a wonder heran betul
702 for all I know setahu ku
703 for all concerned bagi semuanya
704 for all that walaupun demikian
705 for all the world like sangat mirip
706 for an age lama sekali
707 for any combination of untuk jenis gabungan dari
708 for any damages untuk kerusakan apapun
709 for any individual bagi siapapun
710 for any purpose untuk hal-hal lain
711 for aught one knows sepanjang aku ketahui
712 for behoof of berguna untuk
713 for better or worse baik dalam untung maupun malang
714 for brevity's sake untuk ringkasnya
715 for by ages of karena melalui berbagai zaman
716 for by karena dengan
717 for centuries selama berabad-abad
718 for certain days selama beberapa hari
719 for certain period selama periode tertentu
720 for certain untuk . tertentu
721 for damage untuk kemungkinan kerusakan
722 for days berhari-hari
723 for dealing with dalam hubungan dengan
724 for dear life sekuatnya
725 for disposal akan dijual
726 for effect supaya menarik perhatian
727 for ever and a day lama sekali
728 for ever and ever untuk selamanya
729 for ever selama-lamanya
730 for example sebagai contoh
731 for eye selamanya
732 for fear of karena takut
733 for fear that kalau-kalau
734 for fear karena takut
735 for flight and flight response reaksi melawan karena gugup
736 for flight reaksi karena gugup
737 for form's sake sekedar formalitas
738 for from karena dari
739 for fun untuk iseng
740 for god's sake demi Tuhan
741 for good and all untuk selama-lamanya
742 for good measure sebagai tambahan
743 for good untuk baiknya
744 for goodness sake demi Allah
745 for hours berjam-jam
746 for this day forward mulai hari ini
747 for this kind of a man untuk orang macam ini
748 for this too sebab ini juga
749 for those who bagi mereka yang
750 for where karena [di/ke] mana
751 for kd. 1 untuk. 2 bagi. 3 selama. 4 atas. 5 karena. 6 ke. 7 terhadap. 8 supaya, agar. 9 jika. 10 demi. f. a long time lama, dalam waktu yang lama, dalam jangka waktu yang panjang. -ksamb. karena. f. sal
752 forbear kki. (forbore, forborne) menahan diri, mengelak, bersabar hati. -forbearing ks. sabar, suka menahan hati/nafsu.
753 foreign TV programme acara TV luar negeri
754 foreign exchange devisa
755 foreshore bagian pantai diantara laut
756 forged iron besi yang ditempa
757 forked connecting-rod batang penggerak bercabang
758 formalistic formal
759 formation energy tenaga bentukan
760 formation expenses pengeluaran pendahuluan
761 formation-analysis log fal log analisis formasi
762 formation-analysis log log analisis formasi
763 forming membentuk
764 fort kb. benteng, kubu pertahanan. to hold the f. 1 bertahan. 2 meneruskan.
765 fotoconductivity fotokonduktivitas
766 found employment menemukan pekerjaan
767 foundation frame bingkai pondasi
768 foundation-frame rangka pondasi
769 four Laplacean operator operator Laplace empat
770 four Laplacian operator operator Laplacean empat
771 four layer diode diode empat-lapis
772 four potential potensial empat
773 four vector potential potensial vektor empat
774 four vector spacelike vektor empat bakruang
775 four vector vektor-empat
776 four vectors of mechanics vektor empat mekanika
777 four wave vector vektor gelombang empat
778 four-dimension notation notasi empat-dimensi
779 four-dimensional notation of Dirac equation notasi caturmatra persamaan Dirac
780 fractional population hunian bagian
781 fractional ks. kecil. a f. part sebagian kecil.
782 fracture of the frame rengatan kerangka
783 frame aerial antena bingkai
784 frame bracket tupang-casis
785 frame connection sambungan bingkai
786 frame extension perpanjangan casis
787 frame fittings perlengkapan jendela
788 frame frequency frekwensi bayangan
789 frame house rumah papan kayu
790 frame number nomor casis
791 frame of mind keadaan mental
792 frame of reference kerangka acuan
793 frame pattern model bingkai
794 frame saw gergaji berbingkai
795 frame spacing jarak rasuk-rangka
796 frame straightener aparat pengarah casis
797 frame up tuduhan palsu
798 frame-aerial antena-rangka
799 frame-saw gergaji-rentang
800 frame-work rangka
801 frame kb. 1 bingkai. 2 bingkai, lis. (of a picture). 3 kerangka (of a house). 4 kosen (of a window). 5 badan. -kkt. 1 memasang lis pada (a picture). 2 menyusun. 3 Sl.: menjebak. frame-up kb.tuduhan palsu.
802 framed membingkai
803 framer kb. 1 pembuat, penyusun. f. of the Constitution pembuat UUD. 2 tukang lis/bingkai.
804 framework structure struktur kerangka
805 framework kb. 1 rangka. 2 kerangka.
806 fraticide kb. pembunuhan saudara.
807 fre migras
808 freacherous person orang judes
809 freak reception penerimaan tidak teratur
810 freak kb. 1 orang sinting. 2 keajaiban. f. of nature keajaiban alam. -ks. aneh, ganjil. f. accident kecelakaan yang aneh.
811 freakish ks. aneh, ganjil. f. clothes pakaian yang aneh sekali.
812 freakishly secara aneh
813 freckle faced berwajah berbintik-bintik
814 freckle kb. bintik-bintik. -kki. mendapat bintik-bintik di muka. freckle-faced ks. mempunyai muka yang berbintik-bintik.
815 freckled berbintik-bintik
816 freckling berbintik-bintik
817 free aid bantuan cuma-cuma
818 free air anomaly anomali udara bebas
819 free air capacity kapasitas udara bebas
820 free air correction koreksi udara bebas
821 free and clear bersih dan bebas
822 free and ease dengan leluasa; sebebas-bebasnya
823 free and easy boros
824 free association perserikatan bebas
825 free board mark garis muatan
826 free body benda bebas
827 free carrier absorption serapan pembawa bebas
828 free charge density rapat muatan bebas
829 free charge muatan bebas
830 free choice pilihan bebas
831 free competition persaingan bebas
832 free convection number angka ilian bebas
833 free convection ilian bebas
834 free debate debat terbuka
835 free diffusion coefficient koefisien bauran bebas
836 free electron Fermi gas gas Fermi elektron bebas
837 free electron approximation pendekatan elektron bebas
838 free electron gas laser laser gas elektron bebas
839 free electron gas gas elektron bebas
840 free electron model model elektron bebas
841 free electron parameter parameter elektron bebas
842 free electron theory of metal teori elektron-bebas logam
843 free electron wave function fungsi gelombang elektron bebas
844 free electron elektron bebas
845 free energy of formation tenaga bebas bentukan
846 free energy energi bebas
847 free enterprise system sistem perusahaan bebas
848 free enterprise usaha bebas
849 free expansion ekspansi bebas
850 free fall terjun bebas
851 free field reciprocity factor faktor timbalbalikan medan-bebas
852 free field response microphone mikrofon tanggapan medan-bebas
853 free fight competition persaingan bebas
854 free fight persaingan bebas
855 free flight angle sudut terbang bebas
856 free flight trajectory lintasan terbang bebas
857 free flow valve katup arus bebas
858 free fluid index indeks zalir bebas
859 free for all kelas bebas
860 free from asphalt bebas dari aspal
861 free from membebaskan diri dari; bebas dari
862 free gas gas bebas
863 free gift hadiah cuma-cuma
864 free good barang bebas
865 free maritime zone zone laut bebas
866 free offer tawaran cuma-cuma
867 free trade zone zone perdagangan bebas
868 free-electron theory of metals teori elektron-bebas logam
869 free ks. 1 bebas, merdeka. 2 cuma-cuma, gratis. 3 kosong, prei. 4 lancang. f. and easy boros. f. of bebas dari. - kk. dengan cuma-cuma. -kkt. (freed) membebaskan, memerdekakan (slave, prisoner). -freely
870 freeboard dinding kapal yang tidak tenggelam
871 freeze concentration konsentrasi beku
872 freight rate tarif tambang
873 frequency gap of phonons sela frekuensi fonon
874 fresh out of kehabisan
875 fringed micell model model berumbai misel
876 from the cradle mulai dari kecil
877 from this out mulai dari sekarang
878 from where dari mana
879 frosh Sl.: = FRESHMAN.
880 frozen-in theorem teorema bekuan
881 fruit paste peti buah
882 frustum frustum
883 fulcrum kb. titik pikul/tupang/tumpu/galang/penunjang.
884 fulcrums tumpuan
885 fulfil(l) kkt. (fulfilled) 1 memenuhi (a condition). 2 menyelesaikan (a contract). 3 mengabulkan (a request).
886 fulfil(l)ment kb. 1 pemenuhan. 2 pengabulan. 3 penyelesaian.
887 fulfil a contract mentaati perjanjian
888 fulfil a duty bertugas
889 fulfil memenuhi
890 fulfill memenuhi
891 fulfilled memenuhi
892 fulfilling memenuhi
893 fulfillment pemenuhan
894 fulfilment pemenuhan
895 full adder penambah penuh
896 full admission turbine turbin inyeksi penuh
897 full admission pengakuan penuh
898 full age dewasa
899 full annealing sepuhan penuh
900 full assistent asisten penuh
901 full blast kapasitas penuh
902 full blooded galur murni
903 full blown sedang berbunga penuh
904 full brothers saudara kandung
905 full cost biaya produksi
906 full costing penetapan biaya penuh
907 full day hari sibuk
908 full demand permintaan penuh
909 full disclosure ungkapan data lengkap
910 full discretion leluas
911 full dress teliti/berpakaian lengkap
912 full employment tiadanya pengangguran
913 full fledge penuh
914 full floor run satu tingkat penuh
915 full grown sudah dewasa
916 full house karcis habis terjual
917 full length sepanjang
918 full many a time sering sekali
919 full marks nilai yang tertinggi
920 full moon bulan purnama
921 full of beans semangat; was-was; penuh kegiatan; giat
922 full of go semangat yang berkobar-kobar
923 full of oneself berpuas diri; membanggakan diri
924 full of penuh dengan
925 full power kuasa
926 full professor gurubesar
927 full sail dengan layar terkembang
928 full scale total
929 full size ukuran penuh
930 full speed kecepatan penuh
931 full stop berhenti samasekali
932 full tilt dengan cepat dan hebat
933 full time full time
934 full to overflowing penuh sesak
935 full to the brim penuh sama sekali
936 full up of bosan akan
937 full up speed kecepatan naik penuh
938 full up kenyang
939 full wave rectifier penyearah gelombang-penuh
940 full weight bobot penuh
941 full well dengan baik
942 full kb. to pay in f. membayar penuh, melunasi. paid in f. lunas. -ks. 1 penuh. 2 lengkap. 3 kenyang. 4 lebar. kk. penuh-penuh. -fully kk. 1 secara lengkap. 2 sepenuhnya. 3 samasekali.4 benar-benar. 5 sed
943 fumigated mengasapi
944 fumigating mengasapi
945 functional allowance tunjangan jabatan
946 functional unit unit fungsional
947 functions of training fungsi-fungsi latihan
948 fundamental commutation balikurutan dasar
949 fundamental interaction interaksi fundamental
950 fundamental mode ragam dasar
951 fundamental series deret fundamental
952 fundamental translation vector vektor translasi pokok
953 fundamental unit satuan dasar
954 funfair fungsi
955 funiture perabot rumah tangga
956 furnace throughput hasil lewatan tanur
957 furthermore kk. selanjutnya, lagi pula.
958 fused joint sambungan luluh
959 fused quartz kuarsa luluh
960 fused seal segel lebur
961 fused memadukan
962 fusee fusi
963 fuselage kb. badan pesawat terbang.
964 fusibility sifat dapat lumer
965 fusible alloy solder cepat
966 fusible plug sumbat-lumer
967 fusible resin damar dapat larut
968 fusible bisa berfusi
969 fusilier 'fusilier'
970 fusillade kb. berondongan (of buckshot, questions).
971 fusing coefficient kofisen-lumer
972 fusing-bumer pembakar-potong
973 fusing-point titik-lumer
974 fusing menggabungkan
975 fusion bomb bob hidrogen
976 fusion curve lengkung paduan
977 fusion devices peranti paduan
978 fusion energy tenaga fusi
979 fusion nucleus inti fusi
980 fusion point titik fusi
981 fusion processes proses fusi
982 fusion reaction reaksi fusi
983 fusion reactor reaktor fusi
984 fusion technology teknologi fusi
985 fusion-fission hybrid bastar padu belah
986 fusion-welding las-lumer
987 fuss about rewel dengan; banyak cincong dengan
988 fuss around sibuk dengan hal remeh
989 fuss at sbd cerewet kepada
990 fuss budget seorang cerewet
991 fuss kb. pertengkaran, percekcokan. -kki. banyak cincong, membuat repot. to f. arround bersibuk diri dengan hal-hal remeh. to f. at s.o. mengoceh/cerewet kepada seseorang. Inf.: fuss-budget kb. seorang ya
992 fussed about rewel dengan; banyak cincong d
993 fussed around sibuk dengan hal remeh
994 fussed at sbd cerewet kepada
995 fussed at cerewet kepada
996 fussed over merepotkan
997 fussed merepotkan
998 fussily dengan cerewet
999 fussiness kecerewetan
1000 fussing about rewel dengan
1001 fussing around sibuk dengan hal remeh
1002 fussing at sbd cerewet kepada
1003 fussing over merepotkan
1004 fussing merepotkan
1005 fusspot orang cerewet
1006 fussy ks. rewel, cerewet. That baby is f. Bayi itu rewel. f. eater orang yang rewel dalam soal makanan.
1007 fustian kain-fustian
1008 fustianess keadaan berbau apak
1009 fusty basi
1010 futher education pendidikan lanjutan
1011 futile ks. sia-sia. to make a f. effort gagal dalam usaha.
1012 futility kb. (j. -ties) kesia-siaan, kegagalan.
1013 future cost biaya yang akan datang
1014 future demand permintaan mendatang
1015 future sales jual ijon
1016 future temporal region ranah kewaktuan depan
1017 future tense waktu
1018 future trends kecenderungan di masa depan
1019 future values nilai di masa depan
1020 future kb. 1 masa depan. 2 keakanan. in the f. lain kali, seterusnya. -ks. 1 yang akan datang. 2 bakal.
1021 futureless tidak mempunyai masa depan
1022 futures contract kontrak ijon
1023 futures market pasar ijon
1024 futurist pendukung futurism
1025 futurity kb. (j. -ties) keakanan.
1026 fuze #NAME?
1027 fuzz kb. 1 bulu halus (on peaches, etc.). 2 rambut halus.
1028 fuzziness kb. 1 Phot.: kekaburan, ketidakjelasan. 2 keadaan berbulu halus.
1029 fuzzy ks. 1 kabur, tidak jelas. 2 berbulu halus (of a chick).
1030 fy [Fiscal Year] tahun buku / pembukuan.
Tentang Kamus Inggris Indonesia

Kamus Kamus Inggris Indonesia ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Inggris Indonesia, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.