Contoh Kalimat untuk Cetakan Pertama

Contoh Kalimat untuk Kata / Frase "Cetakan Pertama"
  • Peraturan asas cetakan pertama ini tidak semestinya lengkap, oleh yang demikian, warga perkhidmatan awam perlu mendapatkan maklumat lanjut ke atas ...
  • Cetakan pertama.1991.
  • Lathoif Al Ma’arif fii Maa Limawasimil ‘Aam minal Wazhoif, Ibnu Rajab Al Hambali, terbitan Al Maktab Al Islami, cetakan pertama, tahun 1428 H, ...
  • Cetakan Pertama 2009 Cetakan Kedua 2010 Cetakan Ketiga 2015 Elektronik:
  • KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Standar Kompetensi Dokter Indonesia ii Edisi Kedua, 2012 Cetakan Pertama, Desember 2012 Perpustakaan Nasional :
  • Cetakan pertama.
  • Laila, S and Bagod Sudjadi, 2004, Biologi Sains Dalam Kehidupan, Cetakan Pertama, Yudhistira.Peter, et.al., 1998, Botanica’s Roses, Random House Australia.
  • Cetakan pertama, tahun 1433 H.
Pertanyaan, Kritik, Koreksi dan Saran
Jika anda mempunyai pertanyaan, saran, kritik, atau laporan kesalahan penulisan, dll. Baik mengenai halaman ini, atau mengenai kamus ini, silakan memakai formulir di bawah.